Tresiba (insulin degludek) för typ 2 diabetes

I den här handboken får du information om behandling med Tresiba®.

Tresiba® är ett basinsulin (långverkande insulin) för behandling av diabetes hos vuxna, ungdomar samt barn från 1 års ålder. Här kan du bland annat läsa om hur insulinet verkar, hur du injicerar insulinet och vad du bör vara uppmärksam på när du tar insulin.

Vilken Tresiba® FlexTouch® använder du?

Tresiba® FlexTouch® finns i två styrkor: 100 enheter/ml och 200 enheter/ml. De två pennorna är enkla att skilja åt eftersom de har olika färg och förpackningar. Kontrollera alltid noga att du fått den penna och styrka som din läkare förskrivit.

Användning

Indikationer

Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne.

Kontakt

Novo Nordisk Scandinavia AB | Box 50587 202 15 Malmö | Tel 040 38 89 00 | www.novonordisk.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige