ADHD-center

Adress: Tideliusgatan 12, Huvudentrén, STOCKHOLM

MER INFORMATION
För mer information se habilitering.se. För allmän rådgivning när vi har stängt vill vi hänvisa till Frågetjänst på Habiliteringens resurscenter, tfn 08-123 350 10 alt. habresurscenter.slso@sll.se samt till Nationella hjälplinjen (jourtelefon för kris- och stödsamtal) telefon 020-22 00 60.

OM OSS
Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vi vänder oss till barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående.

Vi har ett tidsbegränsat uppdrag att förskriva tunga täcken till barn och ungdomar 0-17 år med neuropsykiatrisk diagnos och sömnstörning. Endast BUMM kan remittera.

Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län. Vi tillhör Habilitering & Hälsa Region Stockholm. Våra insatser är avgiftsfria och vi har tystnadsplikt. Våra insatser ges huvudsakligen i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Tideliusgatan 12, Huvudentrén, STOCKHOLM
Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Box 17056, 104 62 STOCKHOLM
Webbplats:
http://www.habilitering.se/adhd-center
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00
  • Mån-Fre13:00 – 15:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form