Anorexienheten Länssjukhuset Ryhov

Adress: Psykiatrivägen, Jönköping, hus A6.

Anorexienheten är en del av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

På anorexienheten behandlas barn och ungdomar med ätstörning av anorektisk karaktär fram till den dagen de fyller 18 år.

Anorexienheten bedriver dagvårdsverksamhet.

Anorexienheten tar emot barn och ungdomar från hela länet.

All behandling där diagnos anorexia nervosa, atypisk anorexia nervosa och viss ätstörning av restriktiv art fastställts bedrivs vid barn- och ungdomspsykiatriska klinikens anorexienhet. Enheten är en specialistenhet för barn och ungdomar till och med den dag de fyller 18 år.

Behandlingen bedrivs i två huvudspår – öppenvård och dagvård. Dagvårdsverksamheten har plats för cirka 6 patienter. Familjen är starkt involverad i behandlingen. Ungdomen vistas dagtid alla vardagar på dagvårdsenheten. Behandlingen med schemalagd mat och vila sker på motsvarande sätt i hemmet kvällar och helger. Familjen får stöd i form av familjesamtal varje vecka. All behandling bedrivs med grund i kognitiv beteendeterapi (KBT). I dagvårdsverksamheten tjänstgör sjuksköterskor med KBT-kompetens, skötare samt specialpedagog. Ett team bestående av överläkare, psykolog och kurator ansvarar tillsammans med dagvårdspersonalen för bedömning och behandling. Enheten har även tillgång till sjukgymnast samt specialpedagoger från Solåsskolan.

Behandling inom anorexienhetens ram kan också ske enbart i öppenvård. Behandling i dagvård kan föregås av öppenvårdsbehandling och avslutas i öppenvård.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Psykiatrivägen, Jönköping, hus A6.
Län, kommun:
Jönköpings län, Jönköping
Postadress:
Anorexienheten, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
Öppettider:
  • Mån07:30 – 16:00
  • Tis11:30 – 18:00
  • Ons-Fre07:30 – 16:00

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!