Örebromottagningen BUP, Örebro

Örebromottagningen diagnostiserar och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år i Örebro, Kumla och Lekebergs kommun. Vi samarbetar med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer

Ätstörningsenhet, Örebro

Vi vänder oss till dig som har anorexi, bulimi eller någon annan form av ätstörning. Du eller dina anhöriga kan ringa direkt till mottagningen eller komma med hjälp av remiss. Man kan

Mer

Ätstörningsenhet Tornet Barn- och ungdom Falun

Tornet är en länsgemensam enhet som specialiserat sig på ätstörningar (anorexia nervosa, bulimia nervosa, undvikande/restriktiv ätstörning, ätstörning UNS). Man söker först till öppenvårdsmottagningen som kan remittera till Tornet för fördjupad bedömning. Tillsammans

Mer

Ätstörningsenheten, Karlskrona

Ätstörningsenheten i Blekinge är en länsövergripande enhet med mottagning i Karlskrona. Vi har ett brett behandlingsutbud så att du ska kunna få den hjälp som passar bäst för dig. Behandlingen du får

Mer

Ätstörningsenheten

Ätstörningsteamet består av ett tvärprofessionellt behandlingsteam. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna personer upp till 35 års ålder som är i behov av behandling på specialistvårdsnivå. Nu finns journaldokumentation från

Mer

Vuxenpsykiatrimottagning emotionell instabilitet Malmö

Till mottagningen kommer du som behöver psykiatrisk specialistvård. Vi specialiserar oss på att möta dig som har borderline personlighetsstörning (emotionellt instabilt personlighetssyndrom), självskadebeteende eller annat impulsivt riskbeteende. Vi erbjuder dialektisk beteendeterapi (DBT),

Mer

Ungdomspsykiatriska mottagningen

Detta är en så kallad första linjens mottagning och målgruppen är ungdomar som går i gymnasieskolan i Uppsala kommun. Vi tar emot ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, företrädelsevis ångest och

Mer
1 2 3 32