Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Uppsala

Adress: Uppgift saknas

Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala läns gemensamma resurs. Verksamheten vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset syftar till att bedriva kvalificerad riskbedömning, riskkontroll, patientutredning, information och utbildning inom området arbets- och miljömedicin. Dessutom ges service i sådana frågor åt hälso- och sjukvården, statliga och kommunala verksamheter, arbetsplatser samt enskilda.

Verksamheten vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska Sjukhuset syftar till att bedriva kvalificerad riskbedömning, riskkontroll, patientutredning, information och utbildning inom området arbets- och miljömedicin. Dessutom ges service i sådana frågor åt hälso- och sjukvården, statliga och kommunala verksamheter, arbetsplatser samt enskilda.

Information till patienter

Vi är arbetsmedicinsk specialistklinik för personer bosatta i Gävleborgs, Dalarnas och Uppsala län och utreder arbetsrelaterad ohälsa, bedömer tjänstbarhet samt ger information om arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vidare ger vi information och bedömningar enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och hjälper till med individuella bedömningar i arbetsmiljöfrågor från anställda, skyddsombud, arbetsgivare, arbetstagarorganisationer eller via remiss från hälso- och sjukvården.

Remisskrav

Arbetsmedicinsk utredning. Vi är en specialistklinik i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för bedömningar av arbetsrelaterad ohälsa. Enligt landstingsavtal med Uppsala-, Gävleborgs- och Dalarnas län kan vi erbjuda för remittenten kostnadsfri arbetsmedicinsk undersökning/utredning för personer bosatta i dessa län. Remisser från övriga Sverige debiteras enligt taxa för utomlänsvård. OBS! Från Gävleborg, Dalarna och Uppsala län räcker det därmed med en vanlig remiss, dvs specialistvårdsremiss ska ej användas.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit: Uppgift saknas
Öppettider:
  • Mån-Fre09:00 – 15:00
  • Mån-Fre12:00 – 13:00 Lunchstängt

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!