Stressrehabilitering Västerbotten

Stressrehabiliteringen utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum, som arbetar med att förebygga och behandla ohälsa relaterad till arbete, miljö och livsstil. På stressrehabiliteringen bedömer, behandlar och rehabiliterar vi personer med

Mer

Lungmottagningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Det här är en öppenvårdsmottagning för patienter med lungsjukdomar. Våra läkare: Sofia Dettmann, specialistläkare Lena Steinholtz, överläkare Alicja Wanat, överläkare Lubna Fadhel, specialistläkare Anita Svéda. specialistläkare Natália Oszák Bengtsson, överläkare Våra sjuksköterskor:

Mer

Beteendemedicin Sorsele

Beteendemedicin Sorsele utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum som arbetar med att förebygga och behandla ohälsa relaterad till arbete, miljö och livsstil. Vi vänder oss till personer med kraftig övervikt

Mer

Beteendemedicin Umeå

Beteendemedicin Umeå utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum som arbetar med att förebygga och behandla ohälsa relaterad till arbete, miljö och livsstil. Vi vänder oss till personer med kraftig övervikt

Mer

Arbets- och miljömedicin Västerbotten

Arbets- och miljömedicin utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum. Arbets- och miljömedicins uppdrag är att förebygga, utreda och bedöma ohälsa relaterad till arbets- och omgivningsmiljö samt att bedriva forskning och

Mer

Arbets- och miljömedicin, Linköping

Arbets- och miljömedicin (AMM) utgörs av Arbets- och miljömedicinska kliniken samt Arbets- och miljömedicinska laboratoriet. Kliniken utreder misstänkta samband mellan arbets- och miljöexponeringar och sjuklighet på individ- och gruppnivå. Våra utredningar gäller

Mer