Ätstörningsenhet Tornet Barn- och ungdom Falun

Adress: Svärdsjögatan 19, Falun

Tornet är en länsgemensam enhet som specialiserat sig på ätstörningar (anorexia nervosa, bulimia nervosa, undvikande/restriktiv ätstörning, ätstörning UNS). Man söker först till öppenvårdsmottagningen som kan remittera till Tornet för fördjupad bedömning.

Tillsammans med barnläkare träffar vi barnet/ ungdomen och föräldrarna för att göra en bedömning om ätstörning förekommer och av vilken hjälp som behövs.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med medicinska, psykologiska och sociala aspekter. Detta innebär att vi eftersträvar att ungdomen ska uppnå fysisk och psykisk hälsa med närande relationer. Vi arbetar också utifrån evidensbaserade metoder och följer nationella riktlinjer. Vi samarbetar med barn/ ungdom och anhöriga för att utforma en individuell behandlingsplan.

Hos oss arbetar läkare med barn- och ungdomspsykiatrisk respektive barn- och ungdomsmedicinsk kompetens, psykolog, socionom, familjebehandlare, behandlingsassistent, sjuksköterska, dietist och sekreterare.

Behandling kan ske individuellt och/eller i grupp och familjen deltar i behandlingen på Tornet. Det finns möjlighet att vara dagpatient på Tornet. Det innebär att man är där en eller ett par hela dagar i veckan och får olika slags behandling t ex individuella samtal, samtal med familjen, bild, matträning. De flesta kommer på besök någon eller ett par timmar en gång i veckan eller mer sällan.

Akut rådgivning på kvällstid, nätter och helger

BUP:s länsgemensamma enhet i Falun

Tel 023-49 20 70

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Svärdsjögatan 19, Falun
Län, kommun:
Dalarnas län, Falun
Postadress:
Barn- och ungdomspsykiatri, Falu lasarett, 791 82 Falun
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form