Barn- och ungdomshabilitering Hudiksvall

Adress: Jakobsbergsvägen 12, 824 43 Hudiksvall

Barn- och ungdomshabilitering Hudiksvall

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet inom Landstinget Division Medicin. Målgruppen är barn och ungdomar

0-18 år med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller rörelsehinder, där funktionsnedsättningen medför svårigheter i det dagliga livet under en längre tid.

Målet är att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjligheter att utvecklas på bästa sätt med hänsyn till sina förutsättningar

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Jakobsbergsvägen 12, 824 43 Hudiksvall
Län, kommun:
Gävleborgs län, Hudiksvall
Postadress:
Region Gävleborg, Barn- och ungdomshabilitering, Jakobsbergsvägen 12 -766-, 824 81 Hudiksvall
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00
  • Mån-Fre13:00 – 16:00

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.