Barn- och ungdomskliniken

Adress: Centrallasarettet Växjö, Strandvägen 8, huvudentrén.

Barn- och ungdomsklinikens uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Vi ska ge vård och insatser på lika villkor och bidra till jämlik hälsa för länets alla barn och ungdomar. Vården ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vår ledstjärna är För barnets bästa.

Verksamhetschef Anna Bärtås 0470-588000

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Centrallasarettet Växjö, Strandvägen 8, huvudentrén.
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Väjxö, Barn- och Kvinnocentrum, Centrallasarettet, 351 85 Växjö
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.