Psykiatriska akutenheten Länssjukhuset Ryhov

Psykiatriska akutenheten är en specialistpsykiatrisk akutmottagning som tar emot patienter över 18 år med olika former av psykiatriska sjukdomstillstånd. På akutmottagningen finns läkare, sjuksköterskor, kurator och sekreterare/vårdadministratörer. Psykiatrisk akutmottagning finns även i

Mer

Neonatal intensivvård Umeå

Neo-IVA är en intensivvårdsavdelning där för tidigt födda barn vårdas. Hos oss finns även ett antal föräldrarum där barnen kan vårdas dygnet runt hos sina föräldrar. Det handlar om barn som mår

Mer

Neonatalavdelning 10

På Neonatalavdelning 10 vårdas för tidigt födda barn prematura barn och andra nyfödda barn som är i behov av extra observation och vård. Hos oss möter du en samlad kompetens bestående av

Mer

Neonatalavdelning Falun, Falu lasarett

På neonatalavdelningen vårdas nyfödda sjuka samt för tidigt födda barn med varierande vårdbehov, från lättvård till intensivvård. Information till patienter Beroende på orsak till vårdbesök kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla, läs

Mer

BUP avdelning, Skövde

Fr o m 2017-09-15 kommer heldygnsvården och det akuta uppdraget tillfälligt att förändras för BUP SkaS, åldersgrupp 0-18 år. Heldygnsvård kommer att bedrivas vid andra förvaltningar inom VGR. Det akuta uppdraget hanteras

Mer

Barnavdelning 14 Skellefteå

På barn- och ungdomsmedicinska avdelningen vårdas barn i alla åldrar, från nyfödda till tonåringar. Sammanlagt har vi åtta vårdplatser på avdelningen, varav två är avsedda för nyfödda, sjuka barn. Hos oss vårdas

Mer
1 2 3 6