Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Luleå

Adress: Residensgatan 18, plan 3, Luleå (mån-fre), Mejerigränd 4, Boden, (ons-tor)

VAD ARBETAR BUP MED?

Luleå-Bodens barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en specialistverksamhet inriktad på insatser till barn och ungdomar

t o m 17 år med medelsvåra till svåra psykiska tillstånd. Det kan handla om depression, ångest, tvång, beteendestörningar, trauma, självmordsbenägna tillstånd, förvirringstillstånd. Problemen ska vara av sådan omfattning och intensitet att de kräver specialistvård. Lindriga psykiska tillstånd hänvisas andra verksamheter som till exempel hälsocentral, barnhälsovård eller skolhälsovård. Om insatserna där inte räcker till vänder man sig till oss.

HUR KOMMER JAG I KONTAKT MED BUP?

Du som söker BUP för första gången, alternativt om du haft en kontakt som avslutats, ringer till BUP-linjen på telefon

010-4526364.

Till BUP-linjen kan du som är ung ringa själv, som förälder eller annan anhörig. Personal inom andra verksamheter kan också ringa för konsultation. Vid telefonsamtalet görs en bedömning om svårigheterna är ett ärende för BUP. Om så är fallet erbjuder vi ett första bedömningssamtal. Om ärendet bedöms som akut kan man få en tid samma dag. Bedömer vi att svårigheterna inte är ett ärende för BUP kan vi hänvisa till någon annan verksamhet som till exempel skola, hälsocentral, eller socialförvaltning. Till oss kan man även komma via remiss.

FÖR EXTERNA VÅRDGIVARE

Alla remisser till BUP skickas till:

BUP-linjen

Sunderby sjukhus

971 80 Luleå

Information till patienter

Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på telefon 010-4526364 oavsett var i länet du bor. Hit ringer du också om du haft en kontakt som avslutats.

Pågående ärenden Luleå-Boden ringer på telefon 0920-715 80.

BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till BUP, telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran.

FÖR EXTERNA VÅRDGIVARE

Alla remisser till BUP skickas till:

BUP-linjen

Sunderby sjukhus

971 80 Luleå

Remisskrav

Nej. $Nya ärenden/rådgivning: 010-452 63 64, kl 8-16

Ålder

Vi tar emot patienter som är 17 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Residensgatan 18, plan 3, Luleå (mån-fre), Mejerigränd 4, Boden, (ons-tor)
Län, kommun:
Norrbottens län, Luleå
Postadress:
BUP-mottagningen, Residensgatan 18, plan 3, 972 38 Luleå
Webbplats:
http://www.norrbotten.se/bup-lulea-boden
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:30 Lunch 12-13

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.