Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Visby

Adress: Neptungatan 6, VISBY

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder i nära samverkan med vårdnadshavare första linjens, hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar 0-17 år, med psykisk ohälsa. Alla besök på BUP är avgiftsfria.

BUP kan erbjuda bedömning, behandling och utredning vid ned-stämdhet och depression, oro- och ångesttillstånd, svårigheter att reglera uppmärksamhets- och aktivitetsnivå, beteendeproblem och trotsigt eller normbrytande beteende, annorlunda taneksätt och kommunikation, ätproblem, självskadande beteende, traumatiska upplevelser,psykos och bipoluär sjukdom.
BUP har en öppen telefontid varje dag dit vårdnadshavre eller barnet/ungdomen själv kan ringa och göra en s k egenamälan/egenremiss.

Om problemet är akut, som vid självmordstankar, livshotande ätstörningar eller akuta psykotiska tillstånd, får du en tid samma dag. Kvällar och helger hänvisas till Psykiatriska klinikens jourmottagning.
Enhetschef Maria Ten Siethoff

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Neptungatan 6, VISBY
Län, kommun:
Gotlands län, Gotland
Postadress:
621 84 VISBY
Webbplats:
http://gotland.se/6069
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:00
Tjänster:

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.