Endokrin- och diabetescentrum medicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

Adress: Rosenborgsgatan

Vid ditt planerade besök hos oss utreds och behandlas du som har diabetes och andra endokrinologiska (hormonella) sjukdomar. Vi utför även bentäthetsmätning som ett led i utredning av osteoporos (benskörhet). Hos oss finns öppenvårdmottagning för endokrin- och diabetespatienter, dagsjukvård, dietistmottagning, kuratorsmottagning samt diabetesfotmottagning.

Dietisterna vid Endokrin- och diabetescentrum är en resurs för hela medicinkliniken på Centralsjukhuset.

Kurator vid Endokrin- och diabetescentrum är resurs även för lungmedicin samt hjärt- och akutmedicinkliniken.

Endokrinologi är läran om de endokrina organen och dess hormoner. Endokrina organ är organ som utsöndrar sitt hormon direkt i blodet. Exempel på sådana organ är binjurarna, hypofysen och bukspottskörteln.

Sjukdomar som kan uppstå i de endokrina organen är bland annat diabetes, struma och benskörhet (osteoperos).

Information till patienter

Remisskrav

Remiss eller egen vårdbegäran

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Rosenborgsgatan
Län, kommun:
Värmlands län, Karlstad
Postadress:
Endokrin- och diabetescentrum, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:00

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.