Familjeterapienhet Barn- och ungdomspsykiatri Falun

Adress: Psilanders väg 4, Falu lasarett

Familjeterapienheten är en av BUP Dalarnas länsgemensamma enheter. Du söker först till närmaste öppenvårdsmottagning som remitterar till Familjeterapienheten om det är den bästa hjälpen. Vi har möjlighet att arbeta intensivt med föräldrar och barn i alla åldrar. Flera familjer med små barn 0-4 år får hjälp hos oss.

Vården planeras tillsammans med familjen och överenskommelserna skrivs ner i en vårdplan som man sedan går igenom med jämna mellanrum. Ibland behöver insatser ges parallellt på Familjeterapienheten och någon annan enhet inom BUP, då samarbetar vi självklart med varandra.

Ofta samarbetar vi med skolan. Socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomsmedicin är exempel på andra vårdgrannar/samarbetspartners. Detta görs som en del av vårdplanen och en samordnad individuell plan skrivs om både socialtjänst och BUP behöver hjälpa till. Där gör man klart vilken hjälp som behövs från olika håll. Även samordnade individuella planen ska följas upp för att se att de förbättringar som behövs också sker.

Behandling sker som regel med barnet/ungdomen och föräldrar tillsammans i olika former. Syskon kan också delta och ibland även andra viktiga personer.

Akut rådgivning på kvällstid, nätter och helger

BUP:s länsgemensamma enhet i Falun

Tel: 023-49 20 70

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Psilanders väg 4, Falu lasarett
Län, kommun:
Dalarnas län, Falun
Postadress:
BUP Familjeterapienhet, Falu lasarett, 791 82 Falun
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:00
Tjänster:

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.