Folke Bernadotte regionhabilitering, Uppsala

Adress: Folke Bernadotte regionhabilitering St Johannesgatan 28 B Uppsala

Verksamheten vid Folke Bernadotte regionhabilitering (FBH) erbjuder individanspassade och avgränsade insatser inom habilitering/rehablitering och pedagogik för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vid FBH finns specifik kompetens kring kommunikationssvårigheter, ätproblem, nedsatt motorisk-sensorisk funktion och inlärnings- svårigheter.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Folke Bernadotte regionhabilitering St Johannesgatan 28 B Uppsala
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/folke-bernadotte-regionhabilitering/
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:30

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.