Habilitering Alingsås barn och ungdom, Alingsås

Adress: Lärkvägen 10, 441 40, Alingsås, Plan 3

Barn-och ungdomshabiliteringen är en verksamhet som ger stöd till barn med funktionshinder och deras anhöriga. Barn- och ungdomshabiliteringen riktar sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan vara till exempel utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder. Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst. Inom Habiliteringen har personalen särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team där det kan ingå arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog.

Enhetschef är Linda Ödman

Information till patienter

Endast tidsbokade besök. Ta med legitimation och kallelse.

Remisskrav

Remiss eller egen vårdbegäran krävs.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lärkvägen 10, 441 40, Alingsås, Plan 3
Län, kommun:
Västra Götalands län, Alingsås
Postadress:
Habilitering & Hälsa, Habilitering barn och ungdom, Lärkvägen 10, 441 40, Alingsås
Webbplats:
http://www.vgregion.se/hoh
Öppettider:
  • Mån-Tor08:00 – 16:30
  • Mån-Fre12:00 – 13:00 Lunchstängt
  • Fre08:00 – 16:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form