Habilitering Avesta

Adress: Avesta lasarett, Lindsnäsvägen 2

Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan gälla personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Till dessa personer erbjuder Habiliteringen bedömning, utredning och behandling samt råd, stöd och information. Vi ger också kunskap och stöd till familjer och nätverk. Habiliteringen i Dalarna har dessutom till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap i samhället om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardaglivet. Habiliteringen ska medverka till att personer med funktionsnedsättning som upplever hinder i miljön får möjlighet till delaktighet på likvärdiga villkor.

Barn- och ungdomshabiliteringen i Avesta arbetar med barn och ungdomar i Hedemora och Avestas kommuner.

Vuxenhabiliteringen i Avesta arbetar med personer med funktionsnedsättning från och med 18 år i Hedemora och Avestas kommuner.

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Avesta lasarett, Lindsnäsvägen 2
Län, kommun:
Dalarnas län, Avesta
Postadress:
Avesta lasarett, 774 82 Avesta
Webbplats:
https://www.regiondalarna.se/
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00 Reception
  • Mån-Tor13:00 – 14:30 Reception

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form