Habilitering Borås barn och ungdom, Borås

Adress: Klinikvägen 42, 507 40, Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus Ingång 27

Barn-och ungdomshabiliteringen är en verksamhet som ger stöd till barn med funktionshinder och deras anhöriga. Barn- och ungdomshabiliteringen riktar sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan vara till exempel utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder. Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst. Inom Habiliteringen har personalen särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team där det kan ingå arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog.

Enhetschefer är Carina Krantz samt Morgan Gustafsson.

Information till patienter

Endast tidsbokade besök. Ta med legitimation och kallelse.

Remisskrav

Remiss eller egen vårdbegäran krävs.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Klinikvägen 42, 507 40, Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus Ingång 27
Län, kommun:
Västra Götalands län, Borås
Postadress:
Habilitering & Hälsa, Habilitering barn och ungdom, 501 82, Borås
Webbplats:
http://www.vgregion.se/hoh
Öppettider:
  • Mån-Tis08:00 – 16:30
  • Ons08:00 – 19:00
  • Tor08:00 – 16:30
  • Fre08:00 – 16:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form