Habiliteringens Kurs och Kunskapscenter

Adress: Tideliusgatan 12, plan 3, STOCKHOLM

 Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser, föreläsningar, temakvällar och gruppinsatser. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi ger behandlande insatser i grupp och samordnar habiliteringens kursutbud.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter bildades 1 mars 2019 genom en sammanslagning av Aspergercenter och Ung samtalsgrupper. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm som underlättar vardagen för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Våra insatser är avgiftsfria och vi har tystnadsplikt.

habkurscenter.slso@sll.se
www.habilitering.se/kurscenter

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Tideliusgatan 12, plan 3, STOCKHOLM
Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Box 17056, 104 62 STOCKHOLM
Webbplats:
http://www.habilitering.se/kurscenter
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00
  • Mån-Fre13:00 – 15:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form