Habiliteringscenter Södertälje barn

Adress: Lovisinsgatan 3, Hiss A, plan 1, SÖDERTÄLJE

MER INFORMATION.För mer information se habilitering.se För allmän rådgivning när vi har stängt vill vi hänvisa till Frågetjänst på Habiliteringens resurscenter, 08-123 350 10. habresurscenter.slso@sll.se

OM OSS:
Vi är en del av Habilitering & Hälsa. Vi ger insatser till barn 0-17 år med omfattande funktionsnedsättning såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism och rörelsenedsättning. Vi ger även stöd till anhöriga och till personal i barnets närmiljö. Insatser ges av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog eller specialpedagog.  Vi vänder oss till boende i Södertälje, Salem och Nykvarn. För att kunna ansöka om habilitering måste du visa att du, eller den person ansökan gäller, har en funktionsnedsättning. Det kan vara genom en remiss från läkare, ett läkarintyg eller en utredning. Alla våra mottagningar tar ute en avgift på 100 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Habilitering är avgiftsfri.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lovisinsgatan 3, Hiss A, plan 1, SÖDERTÄLJE
Län, kommun:
Stockholms län, Södertälje
Postadress:
Lovisinsgatan 3, 151 73 SÖDERTÄLJE
Webbplats:
http://habilitering.se/habiliteringscenter-sodertalje
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 11:30
  • Mån-Fre12:30 – 16:30

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form