Habiliteringscentrum Jönköping barn och unga

Adress: Länssjukhuset Ryhov, Sjukhusgatan, Jönköping, hus M4.

Målgrupper som omfattas av habiliteringsinsatser

För att erbjudas habiliteringinsatser på specialistnivå är grunden att man har så omfattande problematik att man i ett långsiktigt perspektiv kan förväntas ha nytta av insatser från ett tvärprofessionellt habiliteringsteam.

Insatser från habiliteringscentrum ges vid:

– Intellektuell funktionsnedsättning.

– Varaktig motorisk funktionsnedsättning som är medfödd eller under uppväxtåren förvärvad såsom t.ex. cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi.

– Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

– Förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning.

– Betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet.

– Hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, ljudkänslighet eller tinnitus samt andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

Till barn- och ungdomshabiliteringen kommer du vanligen genom remiss från barnklinken, BVC, barnmottagningen, skolhälsovården, barnpsykiatrisk mottagning eller liknande.

Information till patienter

Habiliteringscentrum har knappval och här ser du vad du kan välja.

Tryck först 1 för barn- och ungdomshabiliteringen

Sedan kommer du att få välja vilken sorts hjälp du önskar

Tryck 1 för att av- och omboka din tid

Tryck 2 för att förnya recept

Tryck 3 för rådgivning sjuksköterska

Tryck 4 om du önskar kontakt med någon på barn- och ungdomshabiliteringen

Om du har svårt att använda knappval kan du vänta kvar så kommer en person på Kontaktcenter svara. Kontaktcenter är sjukvårdens gemensamma svarsställe och de kan hjälpa dig vidare.

Remisskrav

Ja

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Länssjukhuset Ryhov, Sjukhusgatan, Jönköping, hus M4.
Län, kommun:
Jönköpings län, Jönköping
Postadress:
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00
  • Mån-Fre13:00 – 16:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form