Habiliteringscentrum Värnamo

Adress: Gränsgatan 63 D och G, Värnamo

Målgrupper som omfattas av habiliteringsinsatser

För att erbjudas habiliteringinsatser på specialistnivå är grunden att man har så omfattande problematik att man i ett långsiktigt perspektiv kan förväntas ha nytta av insatser från ett tvärprofessionellt habiliteringsteam.

Insatser från habiliteringscentrum ges vid:

– Intellektuell funktionsnedsättning.

– Varaktig motorisk funktionsnedsättning som är medfödd eller under uppväxtåren förvärvad såsom t.ex. cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi.

– Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

– Förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning.

– Betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet.

– Hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, ljudkänslighet eller tinnitus samt andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

Till barn- och ungdomshabiliteringen kommer du vanligen genom remiss från barnklink, BVC, barnmottagning, skolhälsovård, barnpsykiatrisk mottagning eller liknande.

Till vuxenhabiliteringen kommer du oftast genom överlämning från barn- och ungdomshabiliteringen, genom remiss från vårdcentral, vuxenpsykiatrisk mottagning eller liknande. Om du tillhör målgruppen för vuxenhabiliteringen, kan du också söka via egenremiss, se Information till patient.

Information till patienter

Du kan själv ansöka om att få stödinsatser från vuxenhabiliteringen. Beskriv dina behov i vår e-tjänst, i brev eller på telefon. Om du inte varit patient här tidigare, ska du skicka oss intyg eller utredning som styrker din diagnos.

Remisskrav

Ja

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Gränsgatan 63 D och G, Värnamo
Län, kommun:
Jönköpings län, Värnamo
Postadress:
Habiliteringscentrum, 331 85 Värnamo
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00
  • Mån-Fre13:00 – 16:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form