Habiliteringscentrum Västmanland, Region Västmanland

Adress: Ingång 20, Västmanlands sjukhus Västerås

Habiliteringscentrum och Synenheten är en verksamhet inom Region Västmanland som ger specialiserad habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna med:

– autism

– utvecklingsstörning

– medfödda, omfattande och bestående rörelsenedsättning

– omfattande och bestående synnedsättning

Vuxna med förvärvad hjärnskada erbjuds stöd kring kommunikation och kognition.

Habiliteringscentrum ger stöd och behandling för att underlätta vardagen avseende funktionsnedsättningen. Personalen har förutom sin yrkeskunskap bred kunskap om funktionsnedsättningar och funktionshinder och är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

För att nå gemensamma behandlingsmål är det ofta avgörande att anhöriga och nätverk har kunskap och förmåga att ge stöd och anpassa miljön. Därför ger Habiliteringscentrum även stöd och kunskap till anhöriga och nätverk.

Läs om Habiliteringscentrums mottagningar och Synenheten under Vårt utbud.

Information till patienter

Remisskrav

Du behöver remiss för besök hos Habiliteringscentrum och Synenheten. Det vanligaste är att din läkare skickar en remiss till oss. Du kan också själv ansöka, det kallas egen vårdbegäran. Du kan göra en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller skicka in en pappersblankett som du hittar under Läs mer. Till ansökan ska läkarbedömning och psykologutlåtande bifogas.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Ingång 20, Västmanlands sjukhus Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00
  • Mån-Fre12:00 – 12:45

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form