Habiliteringsmottagning Sollefteå, Länsverksamhet Habilitering, Specialistvården Västernorrland

Adress: Lasarettsgatan 1, Sollefteå

Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, hälsocentraler.

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med intellektuell utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller rörelsehinder. Habiliteringen utreder, behandlar, informerar och är rådgivande. Målet med habilitering är att personer med livslånga funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hälsocentralen där du är listad har förstahandsansvar för habilitering. Om du bor i ett kommunalt boende har kommunen ansvar för habilitering.Barn och ungdomar kan komma till oss efter kontakt med barn- och ungdomsmottagning, barnhälsovård på hälsocentral, barnpsykiatri eller skolans elevhälsovård.

Som vuxen kan du komma efter kontakt med hälsocentral eller psykiatri. Du kan även skicka in en egen vårdbegäran till habiliteringen via 1177. Kom gärna 10 minuter före utsatt tid.

Uteblivet besök debiteras enligt gällande regler.Vi har mottagningar på tre orter i länet, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lasarettsgatan 1, Sollefteå
Län, kommun:
Västernorrlands län, Sollefteå
Postadress:
Sollefteå sjukhus, 881 04 Sollefteå
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00
  • Mån-Fre13:00 – 16:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form