Onkologikliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Adress: Västmanlands sjukhus Västerås

Onkologikliniken är en länsövergripande klinik med verksamhet i Västerås.

Vi tar hand om dig med tumörsjukdomar och erbjuder adjuvant och kurativ behandling. Läs mer om det i Vårt utbud.

Vi har inga köer för vare sig strålbehandling eller cytostatikabehandling, och behandlingen kommer igång enligt medicinsk ordination.

Dietister samt kuratorer och psykolog finns tillgängliga inom samtliga enheter på kliniken.

Dietisten arbetar med nutritionsbedömning, individuella kostråd, rekommendation och upptrappning av sondnäring samt förskrivning av näringsdryck, sondnäring och sondmatningstillbehör.

Kuratorerna arbetar med sorg- och krisbearbetning p g a cancer, råd, stöd och information samt myndighetskontakter. De erbjuder även rehabiliteringsgrupper och kan hjälpa föräldrar att informera minderåriga om anhörigs sjukdom.

Vår psykolog erbjuder psykologisk behandling mot depressions-och ångestproblematik kopplat till en cancerdiagnos. Stöd till anhöriga.

Information till patienter

Remisskrav

Du behöver remiss för besök hos oss.

Information till besökare

Besöksregler

Rökning förbjuden på området

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Onkologikliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Öppettider: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.