Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet, Göteborg

Adress: Järntorget 8, 413 04, Göteborg, Plan 4

Rättspsykiatrisk Öppenvård (RPÖV) är en psykiatrisk mottagning som främst riktar sig till patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Även patienter som inte är dömda till vård kan vara aktuella för insatser, främst av konsultativ art.

Jämsides med uppdraget att ge den enskilde en god, samordnad vård finns ett samhällsskyddsuppdrag. I varje rättspsykiatriskt patientärende gäller att utifrån en riskbedömning skapa förutsättningar så att den enskilde inte återfaller i brottslighet. Beslut om vårdform och särskilda villkor för öppen vård i det enskilda fallet fattas av länsrätt.

Enheten har också ett konsultativt uppdrag inom området gentemot övrig psykiatri, vårdgrannar, anhöriga m fl.

Inom RPÖV finns ett PSL-team som har ett särskilt uppdrag när det gäller Frivårdens klienter som är i behov av psykiatriska specialistinsatser i öppen vårdform.

PSL står för ”psykiskt störd lagöverträdare”. Teamets uppdrag är bl.a. att hjälpa klienter som är föremål för övervakning till erforderliga psykiatriska kontakter.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre.

Information till besökare

Besöksregler

Ring för information.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Järntorget 8, 413 04, Göteborg, Plan 4
Län, kommun:
Västra Götalands län, Göteborg
Postadress:
Sahlgrenska Universitetssjukhu, Rättspsykiatrisk öppenvårdsenh, 413 45, Göteborg
Webbplats:
https://www.sahlgrenska.se/rattspsykiatrisk-oppenvardsenhet
Öppettider:
  • Mån-Tor08:00 – 16:00 Lunchstängt 12:00-13:00
  • Fre08:00 – 15:00 Lunchstängt 12:00-13:00

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.