Rehabiliterings- och strokeavdelning Lycksele

Adress: Lycksele Lasarettet

Rehabiliterings- och strokeavdelningen har 16 vårdplatser som består av strokeenhet och allmän rehabilitering. Personalen arbetar med patienterna i team. Teamen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator och logoped. Vi har även ett nära samarbete med primär- och akutvård samt primärkommunerna.

Strokeenheten arbetar utifrån nationella riktlinjer med vård av stroke i akutskedet samt rehabilitering och behandling. Allmän rehabilitering arbetar med rehabilitering av ortopedipatienter och vård i livets slutskede. I mån av plats vårdas även patienter med andra diagnoser.

Information till patienter

På Rehabiliterings- och strokeavdelningen har vi fria besökstider och vi ser anhöriga som en viktig resurs kring patienten och dess välbefinnande. Du är välkommen att kontakta vårdavdelningen.

Strokekoordinator Susanne Lundmark

Telefon: 0950-390 45

Avdelningschef Ingrid Jakobsson

Telefon: 0950-390 51

Remisskrav

Mer information om remiss och egen vårdbegäran hittar du på 1177.se/remiss

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lycksele Lasarettet
Län, kommun:
Västerbottens län, Lycksele
Postadress:
Lycksele Lasarettet, 92182
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!