Västmanlands sjukhus Sala, Sala

Här får du personlig sjukvård i det lilla formatet. Ett gott bemötande, hög kvalitet och helhetssyn är viktigt för oss. Vi vill också att du själv skall få möjlighet att vara delaktig

Mer

Understödd hemgång stroke, Göteborg

Strokepatienter med milda till måttliga kvarvarande symptom erbjuds understödd hemgång från sjukhus till hemmet med specialutbildat stroketeam. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform

Mer

Strokemottagningen Sjukhuset Torsby

Vid ditt planerade besök följer vi upp dig som haft en TIA eller Stroke. Vid besöket går vi bland annat igenom livsstil, riskfaktorer, psykiskt och fysiskt välbefinnande. Vi följer också upp blodtrycket.

Mer

Stroketeamet Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

Team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska samt paramedicinsk personal som handhar patienter både i det akuta skedet och efterföljande vård. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer
1 2 3 15