Västmanlands sjukhus Sala, Sala

Här får du personlig sjukvård i det lilla formatet. Ett gott bemötande, hög kvalitet och helhetssyn är viktigt för oss. Vi vill också att du själv skall få möjlighet att vara delaktig

Mer

Understödd hemgång stroke, Göteborg

Strokepatienter med milda till måttliga kvarvarande symptom erbjuds understödd hemgång från sjukhus till hemmet med specialutbildat stroketeam. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform

Mer

Strokehemrehabteam Sundsvall

Strokehemrehabteamet utgår från strokemottagningen där vi gör uppföljning och har återbesök efter stroke. Teamet ansvarar för att rehabilitera patienter i sin hemmiljö. Rehabilitering påbörjas direkt efter utskrivning från avdelning och ersätter träning

Mer

Strokeavdelningen Nyköpings lasarett, Nyköping

På strokeavdelningen rehabiliteras patienter med stroke samt patienter med traumatiska hjärnskador. Dessutom rehabiliterar vi de patienter som amputeras i samarbete med gåskolan. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 19:00 Besöksregler Ytterkläder

Mer

Strokecenter vårdavdelning Umeå

Vid Strokecenter vårdas patienter som akut insjuknat i stroke. Enheten har ett regionansvar. Vi arbetar enligt ett strokeenhetskoncept som bygger på Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att vi arbetar i en sammanhållen vårdkedja

Mer

Strokemottagning Sundsvall

På strokemottagningen har vi återbesök efter stroke. Vi följer då upp medicinsk behandling och de undersökningar som är gjorda efter utskrivning från bland annat strokeavdelning 25B. Vi arbetar med att tidigt upptäcka

Mer
1 2 3 15