Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC), Göteborg

Adress: Medicinaregatan 16 A, 413 90, Göteborg

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) är en enhet inom sektionen för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. VMC, som är ett kompetenscentrum för miljömedicin i Västra Götalandsregionen, ger rådgivnings- och utredningsservice till främst kommuner och länsstyrelse men även till invånare i Västra Götalands län. En av uppgifterna är att kartlägga miljörelaterade hälsorisker och deras orsaker med fokus på luftföroreningar utomhus, besvärsframkallande faktorer i inomhusmiljö, tungmetaller och organiska miljögifter i luft, mark, vatten och kost, buller, radon, annan strålning och elektromagnetiska fält.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Medicinaregatan 16 A, 413 90, Göteborg
Län, kommun:
Västra Götalands län, Göteborg
Postadress:
Sahlgrenska Universitetssjukhu, Västra Götalandsregionens milj, Box 414, 405 30, Göteborg
Webbplats:
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-6/medicin/enheter/vastra-gotalandsregionens-miljomedicinska-centrum-vmc/
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:00
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form