Ögonoperationskliniken YADD, Lund

Välkommen till Ögonoperationskliniken YADD Vi ingår i vårdval Grå starr, och är ackrediterade av Region Skåne. Frikort och högkostnadsskydd gäller. Ingen remiss behövs. Vår personal har hög kompetens och mångåriga erfarenheter av

Mer

Ögonlasern, Lund

Vi är en klinik som utför gråstarroperationer (katarakt) under ackreditering av Region Skåne. Besök går under landstingets taxa för patientbesök. Vår målsättning är att erbjuda patienter hög kompetens, god information samt väntetider

Mer

Ögonläkargruppen Odenplan

Vi är specialiserade inom allmän ögonsjukvård, gråstarrsoperationer, laserbehandlingar av diabetiska förändringar i ögonbotten, laserbehandlingar av grönstarr/glaukom, laserbehandlingar av efterstarr, ögonlocksoperationer.    Vi har avtal med region Stockholm inom Specialiserad ögonsjukvård Driftsform Driftsform: Privat,

Mer

Vårda Ögonklinik, Malmö

Vårda Ögonklinik är en privat ögonklinik som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi är ackrediterade för okomplicerad, komplicerad och mycket komplicerad katarakt. Vi har utfört katarakt/gråstarroperation sedan 1999. Vi har korta

Mer