Om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är vanligt. Mer än 370,000 personer i Sverige har diagnosen förmaksflimmer och många har ännu inte fått sin diagnos. Förmaksflimmer drabbar främst äldre, uppemot 15–20% av befolkningen över 80 år har förmaksflimmer, men det är en sjukdom som också drabbar yngre. Varje år insjuknar ungefär 30 000 personer i förmaksflimmer, som också är en av de vanligaste orsakerna till besök på landets akutmottagningar.

Förmaksflimmer kan ta sig olika uttryck. Vissa känner knappt av det och har inga symtom, medan andra har svåra symtom som påverkar vardagen och livskvalitén. Det är viktigt att diagnosticera och behandla förmaksflimmer för att minska symtomen och öka livskvalitén, men också för att förebygga andra sjukdomar som till exempel stroke. Det är också viktigt att ta hand om sig. På senare år har kunskaperna om livsstil ökat och det visar sig att goda vanor vad gäller motion, kost, alkohol och tobak kan påverka symtomen och sjukdomsutvecklingen positivt.

Den här broschyren beskriver vad förmaksflimmer är, hur det behandlas och vad du kan göra själv för att må så bra som möjligt.

Användning

Patientinformation från Riksförbundet Hjärt-Lung.

Kontakt

www.hjart-lung.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige