Om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är vanligt. Mer än 370,000 personer i Sverige har diagnosen förmaksflimmer och många har ännu inte fått sin diagnos. Förmaksflimmer drabbar främst äldre, uppemot 15–20% av befolkningen över 80 år har

Mer

Om hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar, en sjukdom som är både vanlig och allvarlig. Ungefär 200 000 personer lever med hjärtsvikt i Sverige och varje år insjuknar ytterligare cirka 60 000. Risken

Mer