Om hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar, en sjukdom som är både vanlig och allvarlig. Ungefär 200 000 personer lever med hjärtsvikt i Sverige och varje år insjuknar ytterligare cirka 60 000. Risken att få hjärtsvikt ökar med åldern.

Hjärtsvikt visar sig på olika sätt och kan därför vara svårt att diagnosticera. Det är ett allvarligt tillstånd som oftast kräver behandling livet ut. Tidig diagnos och snabb behandling minskar symtomen och räddar liv. Därför är det viktigt att sprida kunskap om hjärtsvikt och arbeta för att så många som möjligt får en snabb diagnos som leder till rätt behandling.

Broschyren vänder sig till dig som nyligen fått diagnosen hjärtsvikt, vill veta mer eller kanske har en närstående med hjärtsvikt. I broschyren beskrivs vad hjärtsvikt är, hur den behandlas och vad man kan göra själv för att må så bra som möjligt i vardagen.

Användning

Patientinformation från Riksförbundet Hjärt-Lung.

Kontakt

www.hjart-lung.se