Barn- och ungdomshabiliteringen Karlskoga

Adress: Karlskoga lasarett, Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringens länsmottagning i Karlskoga.

Vår verksamhet finns på Karlskoga lasarett, 1 våning upp, och här arbetar ett team på cirka 8-10 personer med olika yrkesmässig bakgrund.

Teamet arbetar med familjer som har barn i åldern 0-21 år boende i de kommuner som finns i södra länsdelen: Degerfors, Karlskoga och Lekeberg.

Man behöver remiss för att få insatser från någon av våra mottagningar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Karlskoga lasarett, Barn- och ungdomshabilitering
Län, kommun:
Örebro län, Karlskoga
Postadress:
Box 1613, 701 16 Örebro
Webbplats:
http://www.regionorebrolan.se/barnhab
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.