Cancer

Cancerframkallande ämnen (carcinogener)

Cancerframkallande ämnen (carcinogener): ämnen och exponeringar som orsakar cancer Det finns många olika typer av cancer och alla är de

Dr Aidin Rawshani

Alkohol och cancer

Alkoholkonsumtion och risken för cancer Rökning och sol är två kända riskfaktorer för cancer, men även alkoholhaltiga drycker kan bidra

Dr Aidin Rawshani

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma