alkohol-cancer-sjukdomar-hälsa-risk-diabetes

Alkoholkonsumtion och risken för cancer

Rökning och sol är två kända riskfaktorer för cancer, men även alkoholhaltiga drycker kan bidra till ökad risk för cancer. Forskare har funnit att alkohol orsakar förändringar i kroppen som ökar risken för cancer. Det uppskattas att alkohol står för cirka 5% av nya cancerfall och cancerrelaterade dödsfall över hela världen.

Var tredje människa dricker alkohol. Vissa forskningsstudier har föreslagit en gynnsam effekt med att dricka små mängder alkohol, men ny forskning visar att det inte finns någon mängd sprit, öl eller vin som är bra för din hälsa. Detta baseras på en global analys som undersökte sambandet mellan alkoholkonsumtion och olika sjukdomar år 2016. År 2016 var alkohol den ledande riskfaktorn för sjukdom och förtida död hos män och kvinnor mellan 15 och 49 år över hela världen, vilket motsvarar nästan 1 av 10 dödsfall. Dessa dödsfall innefattar alkoholrelaterad cancer, hjärt-kärlsjukdomar, infektionssjukdomar som tuberkulos, självskada, trafikolyckor och andra oavsiktliga skador som drunkning och bränder.

Länder med högst dödlighet till följd alkohol

  1. Kina
  2. Indien
  3. Ryssland
  4. USA
  5. Vietnam
  6. Ukraina
  7. Tyskland
  8. Mexiko
  9. Frankrike

Inte överraskande på grund av deras stora populationer ledde Kina, Indien och Ryssland världen i totalt antal alkoholrelaterade dödsfall hos män och kvinnor. Studien är en stark påminnelse om de verkliga och potentiellt dödliga hälsorisker som för mycket alkohol innebär och att även de lägsta alkoholnivåerna ökar risken för sjukdomar. Den globala studien visade att ungefär 2.4 miljarder människor dricker alkohol, merparten är män.

Alkoholdrickande och risken att utveckla cancer

Cancer var den främsta orsaken till alkoholrelaterade dödsfall hos personer som är ungefär 50 år. I åldersgruppen 15-49 år, var trafikolyckor, självskada och tuberkulos de främsta orsakerna till förtida död runt om i världen  Olika nyhetsartiklar har publicerat rapporter som föreslagit att 1-2 drinkar om dagen kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2 diabetes. Alkohol minskar troligtvis inte risken för hjärt-kärlsjukdomar, men är associerat med flera hälsorisker.

Även en drink om dagen kan förkorta din livslängd

Epidemiologen Steven Bell från University of Cambridge publicerade en omfattande studie i den ansedda tidskriften The Lancet som visade en fördelaktig effekt med låg alkoholkonsumtion, studien visade att risken för hjärtinfarkt var lägre. Konklusionen i den här studien var däremot inte att en drink om dagen var hälsosamt eftersom alkoholanvändning fortfarande är associerat med förkortad livslängd. Tidigare studier har undersökt personer som regelbundet konsumerar alkohol, nya studier jämför personer som dricker alkohol med personer som inte konsumerar någon alkohol.

Finns det bevis som visar att alkoholanvändning ökar risken för cancer?

Det finns ett starkt vetenskapligt samförstånd att konsumtion av alkoholhaltiga drycker kan orsaka flera varianter av cancer. Den amerikanska folkhälsomyndigheten har skrivit en stor rapport om cancerframkallande ämnen (carcinogener) i alkoholhaltiga drycker. Forskning indikerar att ju mer alkohol en person dricker, desto högre är risken att utveckla alkoholrelaterad cancer. Även de som dricker 1 drink per dag och har en blygsamt ökad risk för vissa cancerformer.

Alkoholrelaterade cancerformer

Huvud- och halscancer

Måttlig till stor alkoholkonsumtion är förknippad med hög risk för vissa cancerformer i huvud- och halsregion. Studier visar att de som dricker måttligt med alkohol har 1.8 gånger högre risk för cancer i munhålan. De som dricker mycket alkohol har 5 gånger högre risk för cancer i munhålan och 2.6 gånger ökad risk för cancer i struphuvudhalsen. Forsknings har observerat en synergistisk effekt bland de som dricker alkohol och röker, vilket leder till kraftigt ökad risk för cancer i huvud- och halsregion.

Cancer i matstrupten (esophagus)

Att konsumera alkohol är förknippat med en ökad risk för en cancer i matstrupe. Risken för cancer i matstrupe är 1.3 gånger högre för personer som dricker alkohol, jämfört med personer som inte konsumerar någon alkohol. De som dricker måttligt till mycket alkohol har ungefär 5 gånger ökad risk för cancer i matstrupe, jämfört med personer som inte dricker någon alkohol. Vissa personer har en genetisk mutation som resulterar i låga nivåer av ett protein (enzym) som bryter ner alkohol, om dessa individer konsumerar väldigt lite alkohol så har de kraftigt ökad risk för esophaguscancer.

Levercancer

Hög alkoholkonsumtion är förknippad med cirka 2 gånger ökade risker för två olika former av levercancer (hepatocellulärt karcinom och intrahepatiskt kolangiokarcinom). Överdriven alkohol är den främsta orsaken till allvarlig leversjukdom (levercirros) som resulterar i ärrvävnad och inflammation i levern. Levern är ett kraftfullt organ och kroppens bästa förmåga att läka sig själv (regenerera) men vid levercirros är skadan så allvarlig att levern inte klarar av att läka och återbildas. Den ständiga inflammationen och det långvariga alkoholdrickandet är troligtvis orsaken till att patienter med levercirros har kraftigt ökad risk för levercancer.

Bröstcancer

Befolkningsstudier har konsekvent funnit en ökad risk för bröstcancer hos individer med högt alkoholintag. Sammanslagna data från 118 enskilda studier (meta-analys) visar att personer som konsumerar små mängder alkohol har en något ökad risk för bröstcancer jämfört med personer som inte dricker någon alkohol. Risken ökar dock för personer som dricker måttligt med alkohol (1.23 gånger ökad risk) och de som dricker mycket alkohol har 1.6 gånger ökad risk. En forskningsstudie som undersökte två amerikanska patientgrupper som endast bestod av kvinnor visade att de som aldrig rökt cigaretter men drack måttligt med alkohol har fortfarande ökad risk för bröstcancer.

Tjocktarmscancer (kolorektalcancer)

Måttlig till stor alkoholkonsumtion är associerad med 1,5 gånger ökad risk för cancer i tjocktarmen och ändtarmen (rektumcancer), jämfört med de som inte konsumerade någon alkohol. Flera studier har undersökt om det finns en koppling mellan alkoholkonsumtion och risken för andra cancerformer. Troligtvis är alkohol associerat med ökad risk för hudcancer (melanom). Alkohol ökar risken för bukspottkörtelcancer (pankreascancer).

En studie som innehöll data från mer än 1000 alkoholstudier, samt information om dödsorsak från 195 länder från 1990 till 2016, drog slutsatsen att det optimala antalet alkoholhaltiga drycker per dag för att minimera risken för cancer är 0 (referens: GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2018).

Kan rött vin förhindra vissa cancerformer?

I druvor finns ett ämne som heter resveratrol som undersökts för många möjliga hälsoeffekter. Det finns de som hävdar att detta ämne som används för att göra rött vin kan förebygga vissa cancerformer. Forskningsstudier har visat att vin bidrar till ökad risk för flera cancerformer men måttlig konsumtion av vin är inte förknippat med ökad risk för tjocktarmscancer (kolorektalcancer).

När du slutar dricka alkohol

De studier som har undersökt om risken för cancer minskar när man slutar att dricka alkohol har fokuserat på cancer i matstrupe och huvud/halsregion. Dessa studier har visat att de som slutar konsumera alkohol inte har en omedelbar riskminskning för cancer. Risken för cancer minskar så småningom, men det kan ta flera år innan den risken normaliseras.

Epidemiologiska studier har visat att de som druckit alkohol har en förhöjd risk för cancer i munhålan 16 år efter att de slutat dricka alkohol. En studie uppskattar att det skulle ta mer än 35 år för risken att normaliseras vad gäller halscancer (larynx och struphuvudcancer), jämfört med de som aldrig druckit alkohol.

Hur skadar alkohol kroppen?

Alkohol kan enkelt ta sig in i dina celler. Det skadar din arvsmassa (DNA) och påverkar olika processer i din kropp. Alkohol bryts ner till etanol som är en förening som tros orsaka cancer. Alkohol orsakar inflammation som är förknippat med cancer, dessutom påverkar alkohol hormonerna (östrogen) hos kvinnor, vilket troligtvis ökar risken för cancer. Alkohol gör även att kroppen inte kan absorbera viktiga vitaminer och andra näringsämnen (exempelvis Folat och B-vitamin) som till slut ökar risken för cancer.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.