Fetmaläkemedlet Wegovy snart på apoteket

Dagens Medicin rapporterar att Wegovy, det näst mest effektiva läkemedlet mote övervikt och fetma, finns på den svenska marknaden inom en eller ett par veckor. Priset kommer vara högt (ca 3800 kr för en månad behandling).

Wegovy är samma läkemedel som Rybelsus och Ozempic, men i högre dos. Den aktiva substansen heter semaglutid och utvecklades ursprungligen för att förbättra blodsockret bland personer med diabetes. Vid utveckling av semaglutid märktes att personer med diabetes gick ner mycket i vikt och därefter testades läkemedlet på personer som var överviktiga (oavsett om de hade diabetes eller inte) och man noterade en viktnedgång på cirka 16% av kroppsvikten, vilket är en mycket kraftig viktnedgång. Wegovy är godkänt för viktnedgång i flera andra länder, exempelvis USA, där den stora efterfrågan föranlett att produkten restnoterats i Sverige (restnotering innebär att bolaget bakom läkemedlet inte kan möta efterfrågan, dvs det föreligger brist på läkemedlet).

Wegovy importeras till Sverige via företaget Medartuum, vilket gör att läkemedlet kan distribueras tidigare än beräknat i Sverige. Företaget bakom Wegovy (Novo Nordisk) planerade inte att påbörja försäljningen i Sverige så tidigt. Wegovy kommer inte vara subventionerat inledningsvis, vilket gör att patienten får betala hela kostnaden själv. Läkemedlet kommer också vara receptbelagt.

Resultatet från Wegovys stora studie framgår av figure nedan.

Wegovy och viktnedgång
Effekten av Wegovy på vikt

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.