Ny tablett (orforglipron) mot fetma ger kraftig viktnedgång

Orforglipron för diabetes övervikt och fetma

Ännu ett läkemedel som ger uttalad viktnedgång

Orforglipron är en GLP-1 receptoragonist, dvs i samma klass som tirzepatid (Mounjaro) och semaglutid (Wegovy, Ozempic). Skillnaden mot tirzepatid är att orforglipron är en tablett som tas en gång dagligen. Detta gör att läkemedlet kommer vara mer lättillgängligt både nationellt och internationellt.

Studien, som publicerades i The New England Journal of Medicine, var en fas 2-studie, vilket innebär att ytterligare studier behövs innan ett läkemedelsgodkännande kommer ges i Europa och Nordamerika. Studiens resultat var mycket övertygande. Studiedeltagarna fick prova orforglipron i doserna 0 mg (placebo), 12, 24, 36 och 45 mg under 36 veckor. Resultatet framgår av nedanstående figur. Det sågs en tydlig och dosberoende effekt av orforglipron, där den högsta dosen resulterade i nästan 15% viktnedgång. Det innebär att den högsta dosen resulterade i att deltagarna i genomsnitt gick ner 15% av sin kroppsvikt, vilket är mycket stor effekt.

Vidare resulterade orforglipron i förbättring av samtliga kardiovaskulära riskfaktorer. Biverkningarna av läkemedlet var lindriga och inträffade som regel när dosen upptitrerades. Läkemedlet tolkades som säkert.

Effekten av orforglipron är inte lika stor som tirzepatid (Mounjaro) och semaglutid (Wegovy, Ozempic). Detta är dock förväntat eftersom orala (dvs tabletter) GLP-1 läkemedel är mindre effektiva än de varianter som injiceras direkt i huden (tirzepatid, semaglutid).

Orforglipron är således fortsättningen på en framgångssaga för behandling av diabetes, övervikt och fetma. Framgångssagan heter GLP-1-läkemedel, som nu finns tillgängliga för patienter med diabetes eller fetma. Sannolikt kommer dessa läkemedel bli mycket vanliga i befolkningen framöver. Eftersom övriga metoder för viktnedgång (på befolkningsnivå) inte lyckats, så är GLP-1-läkemedlen en stor framgång för folkhälsan.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.