Gör sommaren till en njutbar hälsovinst

I år blev den svenska våren kort. Över en natt bytte många svenskar jacka och mössa mot badbyxor och badtofflor. Värmen är här och det är underbart! Det blir en annorlunda sommar och semester; pandemin har inte lämnat någon oberörd. Vi vet ännu inte vilka hälsokonsekvenser som pandemin har medfört, utöver komplikationerna till själva infektionen. Under pandemin har en del av oss har blivit mer fysiskt aktiva och fått bättre matvanor, medan andra utvecklat sämre vanor.

Den som har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 har en livslång utmaning i att hålla blodsocker och riskfaktorer i schack. Det kräver hög motivation. För den som har typ 1 diabetes innebär detta intensiv övervakning av blodsocker, matintag och dosering av insulin. För den som har typ 2 diabetes innebär detta att man skall upprätthålla intensiva livsstilsförändringar.

Jag njuter alldeles för mycket under sommaren. Jag vågar knappt ställa mig på vågen eller mäta mitt blodsocker.

Markus, 65 år, Göteborg, typ 2 diabetes sedan 2015

Många med diabetes får tyvärr sämre blodsockerkontroll under sommaren. Det kan ta emot att ställa sig på vågen, eller göra blodsockermätningar eftersom man vet att man gått upp i vikt och fått högre blodsocker. Det är svårt att vara disciplinerad när det bjuds på trevliga middagar med vänner och familj, det finns fler timmar för att laga och äta mat, mer öl, vin, läsk, sötsaker och helst vill man bara ligga stilla i solen. Det är inget ovanligt att personer med typ 2 diabetes räknar med en viss viktuppgång under sommar och semester.

Många bäckar små

Den som är disciplinerad kan förvandla sommaren till en mycket hälsobefrämjande period genom att ta sig tid att äta bättre mat, motionera mer och koppla av. Bättre mat, mer fysisk aktivitet och mindre stress är tveklöst några av de mest hälsobefrämjande faktorerna som finns.

Sommarens inverkan på hälsan är nästan uteslutande ett resultat av din disciplin. Frestelserna är många och återkommande. Det gäller att kunna sätta gränser och säga nej till onödigt intag av mat och dryck. Likaså måste man ta sig själv i kragen för att komma ut på promenader och motionsrundor.

För att lyckas måste man först och främst inse att sommaren potentiellt kan innebära en försämring av hälsan (om man missköter sig). Det kan i vissa fall få långtgående konsekvenser. Man måste också införa som rutin att beslut som rör intag av mat, dryck och motion inte får fattas för fort. Snabba beslut leder ofta till fel beslut. Att avstå frestelser kräver sinnesro och motivation och tålamod. Undvik snabba beslut och stålsätt dig när frestelser uppenbarar sig.

Hur stor glädje har man av alkoholen?

Under de senaste 20 åren har forskarna sagt att måttlig alkoholkonsumtion (särskilt vin) skyddar mot hjärtattack. En stor internationell studie rapporterade att regelbunden användning av alkohol var associerat med lägre risk för hjärtattack (Yusuf et al) och detta bekräftades i ytterligare en stor internationell studie (GBD-Studien 2018). Det verkar faktiskt som att risken för hjärtattack är något lägre bland personer som dricker alkohol regelbundet. Slutsatserna i dessa studier har spridit sig till gemene man, varför man inte sällan får höra att ”ett glas vin är nyttigt för hjärtat”.

Det finns ett problem med detta. Först och främst är den absoluta merparten (om inte alla) de studierna så kallade observationsstudier, vilket gör det omöjligt att klargöra om det faktiskt var alkoholen som var skyddande, eller om det var något annat (som är behäftat med alkohol) som var skyddande. Kanske är det så att människor som dricker lite vin varje dag också har det bättre ställt rent ekonomiskt och socialt. Då skulle den effekt som tillskrivs alkohol egentligen kunna bero på andra faktorer (socioekonomiska). Det är alltså inte säkert att det är själva alkoholen som förebygger hjärtattack. Dessutom är det så att alkohol är associerat med ökad risk för i princip alla andra sjukdomar som studerats i ovannämnda studie (särskilt cancer).

Under de kommande åren kommer allt färre människor – inklusive personer med diabetes – drabbas av hjärt-kärlsjukdom och istället kommer allt fler drabbas av cancer. Alkohol är behäftat med ökad risk för flera cancerformer, t ex cancer i matstrupen, tjocktarmen (koloncancer), levern och svalget. Det finns också vetenskap som talar för att alkohol är associerat med cancer i pankreas (bukspottkörteln, pankreascancer), prostatacancer och hudcancer (malignt melanom).

Det är alltså ganska komplicerat och vi på diabetes.nu kommer inte utfärda någon rekommendation avseende alkohol. Vårt syfte är endast att upplysa Dig om potentiella fördelar och nackdelar, varefter Du själv (gärna i samråd med din vårdgivare) får ta ställning till hur du vill göra.

Maximera hälsan i sommar

Det råder ingen tvekan om att sommaren kan njutas utan onödigt intag av mat och dryck. Din inställning är avgörande och det gäller att stålsätta sig när frestelserna kommer. Vi hoppas du nyttjar ledigheten och värmen till att träffa familj och vänner, motionera mer och äta bättre mat.

Forskningen

  1. Yusuf et al: Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study
  2. Bagnardi et al: Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose–response meta-analysis.
  3. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!