Hur man använder Ozempic (semaglutid)

Ozempic

Ozempic (semaglutid) är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det ges genom injektion under huden (subkutan injektion) en gång i veckan. Ozempic är ett av de mest revolutionerande läkemedlen som har introducerats under det senaste decenniet.

Detta förklaras av Ozempics kraftfulla effekt på kroppsvikt (läkemedlet ger uttalad viktnedgång) och substansens effekt på hjärt-kärlsjukdomar (läkemedlet minskar risken för kardiovaskulära händelser).

Hur fungerar Ozempic?

Ozempic är en GLP-1-analoger. Detta är ett läkemedel som används för att behandla diabetes. Dessa läkemedel fungerar genom att efterlikna effekterna av ett hormon som kallas glukagonlik peptid-1 (GLP-1) i kroppen.

På molekylär nivå fungerar GLP-1-analoger genom att binda till GLP-1-receptorer på ytan av celler i bukspottkörteln och hjärnan. När dessa receptorer aktiveras, frisätter bukspottkörteln mer insulin och minskar frisättningen av glukagon, vilket leder till lägre blodsockernivåer. Dessutom kan GLP-1-analoger också bidra till viktminskning genom att minska aptiten och öka mättnadskänslan.

Ozempic
Ozempic (Semaglutid).

Hur går behandlingen till?

För att använda GLP-1-analoger praktiskt sett är det viktigt att först och främst följa din läkares ordination och anvisningar. Vanligtvis tas dessa läkemedel som injektioner en eller två gånger om dagen, vanligtvis innan måltider. Det är viktigt att injektionerna tas vid samma tidpunkt varje dag och att du följer instruktionerna för injektionstekniken noggrant.

Kontrollera blodsocker

När du tar GLP-1-analoger är det viktigt att övervaka ditt blodsocker regelbundet för att se till att läkemedlet fungerar effektivt. Du kan också behöva justera din kost och ditt träningsprogram för att optimera effekterna av läkemedlet.

Eventuella biverkningar

De vanligaste biverkningarna av behandling med GLP-1-analoger inkluderar illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och buksmärta. Dessa biverkningar är oftast milda till måttliga och försvinner vanligtvis efter de första veckorna av behandlingen.

Vissa personer kan också uppleva minskad aptit och viktminskning som en följd av behandlingen, vilket kan vara önskvärt för personer med övervikt eller fetma. Andra möjliga biverkningar inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet och reaktioner på injektionsstället.

Det är viktigt att följa instruktionerna för att förbereda och administrera injektionerna noga för att säkerställa att du använder läkemedlet på rätt sätt.

Så här förbereder och administrerar en injektion med Ozempic:

 1. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
 2. Säkerställ att du har förpackningen med Ozempic, en oanvänd nål och spruta.
 3. Ta av korken från förpackningen.
 4. Dra in den korrekta mängden luft i sprutan, motsvarande mängden Ozempic du ska injicera.
 5. Sätt nålen i förpackningen med Ozempic och tryck på kolven för att injicera luften i förpackningen.
 6. Vänd förpackningen upp och ner, medan nålen fortfarande är i förpackningen.
 7. Dra försiktigt på kolven för att dra in den korrekta mängden Ozempic i sprutan.
 8. Kontrollera sprutan efter luftbubblor. Om det finns luftbubblor, knacka försiktigt på sprutan med fingret för att få bubblorna att flytta sig till toppen, tryck sedan långsamt på kolven för att få luftbubblorna att återgå till förpackningen.
 9. Ta bort nålen från förpackningen och knacka försiktigt på sprutan med fingret för att få eventuella luftbubblor att flytta sig till toppen.
 10. Välj en injektionsplats på din buk, lår eller överarm. Rengör injektionsplatsen med en alkoholserviett.
 11. Placera tummen och pekfingret på huden vid injektionsplatsen.
 12. Håll sprutan som en penna och sätt nålen i huden på en 45-graders vinkel.
 13. Tryck ner kolven helt för att injicera

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.