Arbets- och miljömedicin, Linköping

Adress: Universitetssjukhuset, Hälsans Hus, ingång 14, plan 10, Linköping

Arbets- och miljömedicin (AMM) utgörs av Arbets- och miljömedicinska kliniken samt Arbets- och miljömedicinska laboratoriet.

Kliniken utreder misstänkta samband mellan arbets- och miljöexponeringar och sjuklighet på individ- och gruppnivå.

Våra utredningar gäller exponeringar för:

– Kemikalier (t.ex. lösningsmedel)

– Fysikaliska faktorer (t.ex. vibrationer)

– Ergonomiska faktorer (t.ex. felaktig arbetsställning)

– Psykosociala faktorer (t.ex. stress, mobbning)

Information till patienter

Remisskrav

Nej (egenremiss behövs om patient söker själv)

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Hälsans Hus, ingång 14, plan 10, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Öppettider:
  • Mån-Fre08:30 – 12:00
  • Mån-Fre13:00 – 15:00

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!