Browsing: Rehabiliteringsmedicin

Smärtrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, idrottsledare, kurator, läkare, psykolog…

Smärtteamen arbetar med patienter med långvarig icke cancerrelaterad smärta och finns både i Karlshamn och Karlskrona.Teamen består av läkare, sjuksköterska,…

Smärtrehabiliteringen är en specialistklinik som ingår i Neuro- huvud- hals centrum på Norrlands universitetssjukhus. Det övergripande uppdraget är att erbjuda…

Angereds Närsjukhus upptagningsområde är främst Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen men vi tar emot patienter från andra områden också. Smärtmottagning…

Naturunderstödda aktiviteter för patienter med lindrig till medelsvår depression, stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom.DriftsformDriftsform: Privat