Smärtrehabilitering Säter

Vi är Region Dalarnas specialistklinik när det gäller godartad, långvarig smärta från rörelseorganen. Smärta påverkas av fysiska, emotionella, psykologiska och sociala faktorer och därför erbjuder vi ett teambaserat stöd till beteendeförändring. Vårt

Mer

Smärtrehabilitering Karlskrona

Smärtteamen arbetar med patienter med långvarig icke cancerrelaterad smärta och finns både i Karlshamn och Karlskrona. Teamen består av läkare, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkarsekreterare. Läs mer om oss under fliken

Mer

Smärtteam, Borås

Nervsmärta. Smärta i samband med nervskada, så kallad neuropatismärta, kräver speciella behandlingsprinciper och dessa patienter kan remitteras för bedömning och behandling eller rekommendationer. Central neurogen smärta vid stroke och andra sjukdomar i

Mer

Smärtmottagningen, Södertälje Sjukhus AB

Smärtmottagningen behandlar patienter med godartad långvarig smärta, cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och andra akuta smärttillstånd. Vår roll är att uppfylla behovet av god smärtvård men också att utgöra en resurs både för

Mer
1 2 3 6