Salim Yusufs föreläsning om hjärt-kärlsjukdom

https://www.youtube.com/watch?v=-ryPV8dekCk Salim Yusuf är en av vår tids mest citerade forskare och han den mest framstående forskaren inom kardiovaskulär prevention och epidemiologi. Se hans fantastiska föreläsning om "causes of the causes", vilket är hans teorier om hur högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och mycket annat kom att ta över sjukdomspanoramat under senare hälften av 1900-talet och början av 2000-talet.

En videoföreläsning om hjärt-kärlsjukdom och andra folksjukdomar

Salim Yusuf är en av vår tids mest framgångsrika forskare och definitivt den största inom kardiovaskulär prevention och epidemiologi. Han har nyligen publicerat PURE-studierna där man såg att fett, inklusive mättat fett, inte var farligt, utan tvärtom föreföll vara nyttigt för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och död. Se hans fantastiska föreläsning om ”Causes of the causes”, vilket är hans teorier om hur högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och mycket annat kom att ta över sjukdomspanoramat under senare hälften av 1900-talet och början av 2000-talet.

Varför är detta relevant?

Du känner förmodligen någon som har högt blodtryck. På medicinsk språk kalla högt blodtryck ”hypertoni”. 90% av alla som har högt hypertoni har ”essentiell hypertoni”, vilket egentligen bara betyder att man inte kan hitta en orsak till varför blodtrycket är högt. Man har i alla tider trott att det helt enkelt är så att blodtrycket är högt för att det är ”nödvändigt”, som om kroppen har höjt trycket avsiktligt (därav benämningen ”essentiell”). Det samma gäller höga blodfetter och andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukom (varför har vi blivit övervikta, feta och utvecklat diabetes, egentligen?).

I flera decennier har vi bara tagit för givet att dessa riskfaktorer dyker upp, som om det vore en slump. PURE-studiens syfte är att ta reda på varför riskfaktorer uppstår. Man vill alltså hitta orsakerna till riskfaktorer som orsakar hjärt-kärlsjukdom (därav ”Causes of the causes”).

För att göra detta startade man PURE-studien, där över 170.000 människor, från 18 länder, 5 kontinenter ingår. i PURE har man kartlagt deltagarnas livsstil, matvanor, blodprover, socioekonomiska status, gatan de bor på, samhällets struktur, regionens resurser, landets struktur och mycket mycket mer. Man har filmat, dokumenterat och registrerat allt som tänkas kan, i hopp om att kunna identifiera ”causes of the causes”.

Läs vår genomgång av PURE-studierna.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.