Blodsocker avgörande för risken för hjärtsvikt

Diabetes typ 1, Diabetes typ 2, hjärtsvikt, hjärt-kärlsjukdom

Hjärtsvikt är en diabeteskomplikation – blodsocker är en viktig del av förklaringen

Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom med 5-års överlevnad som är jämförbar med allvarliga former av cancer. Det är först under de senaste 5 åren som man insett hur vanligt hjärtsvikt är bland personer med typ 2 diabetes, och hur kraftig förhöjd risken är bland de som har typ 1 diabetes.

Läs mer: Hjärtsvikt

En vetenskaplig studie från Shah och kollegor visade att hjärtsvikt och artärsjukdom i benen faktiskt var de vanligaste komplikationerna bland 1.9 miljoner personer med typ 2 diabetes i Storbritannien (Shah et al). Forskare från Göteborg har visat att personer med typ 2 diabetes och typ 1 diabetes har mellan 2 till 8 gånger ökad risk för hjärtsvikt (Rosengren et al; Lind et al).

Det speciella med hjärtsvikt bland personer med diabetes är att orsaken till hjärtsvikten skiljer sig från ”de vanliga orsakerna”.

Bland personer som inte har diabetes är de absolut vanligaste orsakerna (1) högt blodtryck och (2) kranskärlssjukdom. Men personer med diabetes har ytterligare (utöver högt blodtryck och kranskärlssjukdom) en orsak till hjärtsvikt, nämligen cirkulatorisk belastning.

Vad innebär det? Jo, högt blodsocker leder till att hjärt-kärlsystemets dynamik förändras och belastningen på hjärtat stiger genom en ökad vätskebelastning på hjärtat. Denna belastningen är ganska diskret men eftersom den är kronisk så blir den allvarlig. Läkemedlet empagliflozin har visat sig skydda mot hjärtsvikt bland personer med typ 2 diabetes (Abdul-Ghani et al).

Nu kommer ytterligare en studie som visar hur viktigt det är med bra blodsockerkontroll och denna gången bland personer med typ 2 diabetes. Dålig blodsockerkontroll (HbA1c >9.5%, dvs 80 mmol/mol) resulterade nästan i fördubblad risk för hjärtsvikt (Lawson et al).

Hur är det då med personer utan diabetes? Om de har högt intag av socker, har de då ökad risk för hjärtsvikt? Svar: Det återstår att se. Det saknas ännu studier som tydligt kan svara på frågan.

Bra blodsocker kontroll är ett resultat av bra behandling, motion och rätt kost.

Referenser

  1. Shah et al: Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 1·9 million people. The Lancet Diabetes Endocrinology, 2015.
  2. Rosengren et al: Long-term excess risk of heart failure in people with type 1 diabetes: a prospective case-control study.The Lancet Diabets Endocrinology, 2015.
  3. Lind et al: Glycaemic control and incidence of heart failure in 20 985 patients with type 1 diabetes: an observational study. The Lancet, 2011
  4. Abdul-Ghani et al: SGLT2 Inhibitors and Cardiovascular Risk: Lessons Learned From the EMPA-REG OUTCOME Study. Diabetes Care, 2016
  5. Lawson et al: Association Between Type 2 Diabetes and All-Cause Hospitalization and Mortality in the UK General Heart Failure Population Stratification by Diabetic Glycemic Control and Medication Intensification Claire. JACC, 2017.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.