Svängande blodsocker vid diabetes

Dawn Phenomenon – högt socker på morgonen

Individer med diabetes har oftast förhöjda blodsockernivåer på morgonen, det finns flera anledningar till detta. Dawn Phenomenon är ett medicinskt uttryck för naturlig stegring av blodsockret till följd av hormoner som utsöndras under natten, detta leder till att levern utsöndrar socker till blodbanan för att förbereda individen för dagen.  Blodsockernivåerna stiger under natten och på morgonen ses förhöjda blodsockernivåer. Detta skiljer sig från ett annat fenomen som kallas Somogyi-effekten där låga blodsockernivåerna under natten sätter igång en process som leder till snabb frisättning av glukos från levern för att motverka blodsockerfallet. Förekomsten av Somogyi-effekten är avsevärt mindre än Dawn fenomenet och Somogyi kan förekomma när som helst under dygnet medan Dawn fenomenet endast inträffar på nätterna och morgnarna. För att diagnostisera något av fenomenen behöver man helt enkelt mäta blodsockret innan sängdags, under natten och på morgonen, detta är enklast att göra med en kontinuerlig glukosmätare som mäter blodsockernivåerna i den interstitiella vätskan, alltså inte i blodet.  Genom att justera faktorer som exempelvis läkemedelsbehandling för diabetes eller födointag och fysisk aktivitet innan sängdags så kan man åstadkomma stora förbättringar för att motverka blodsockersvängningar under natten och högt blodsocker på morgonen.  Dawn Phenomenon förekommer hos alla människor oavsett om de har diabetes. Hos personer utan diabetes hindrar kroppens naturliga insulinsekretion blodsockret från att öka. Detta innebär att det är främst individer med typ 1 diabetes som besväras utan dessa fenomen. Forskare tror att utsöndringen av tillväxthormonet som kallas ”Growth hormone” (GH) samt kortisol, adrenalin och glukagon under natten, leder till stegring av blodsockernivåerna. Dessa hormoner utsöndras varje morgon för att förbereda kroppen inför dagen, hormonerna orsakar levern till att spjälka glykogen till glukos som sedan utsöndras till blodet i en process som kallas glykogenolys.

 

Strategier för att undvika Dawn Phenomenon

På grund av Dawn fenomenet är människor mer resistenta mot insulin på morgnarna, och bör därför undvika stort kolhydratintag sent på nätterna och morgnarna. För individer med högt blodsocker innan sänggåendet kan man lägga till en kvällsövning eller sent träningspass för att förbättra blodsockermetabolismen och insulinsvaret under natten. Konsultera även med din läkare för att justera dina insulin- eller läkemedels-doser. Om du mäter blodsockret under natten och noterar att detta är lågt vid flera tillfällen kan detta också vara en orsak till högt blodsocker på morgonen då kroppen svarar med en akut utsöndring av hormonet glukagon för att motverka blodsockerfallet. Kort sagt, kroppen känner av att blodsockernivåerna minskar i blodet och dumpar därför socker i blodbanan för att försöka återställa blodsockernivåerna. Individer med lågt blodsocker under natten bör konsultera sin läkare för att justera blodsockersänkande mediciner eller insulin på kvällen. Individer med insulinpumpar utvecklar sällan högt blodsocker på morgnarna som resultat av Dawn fenomenet då insulinpumpen genast svarar på de höga blodsockernivåerna med att injicera mer insulin. För individer utan insulinpumpar bör man i första hand minska dosen för det långverkande insulinet. Ständig glukosutsöndring från levern som svar på de låga blodsockernivåerna under natten kan leda till förbrukning av glykogendepåerna i levern och därefter försämrad förmåga att stabilisera blodsockret när det blir lågt.

 

Somogyi-effekten 

Somogyi fenomenet, även kallat post hypoglykemisk hyperglykemi eller kronisk Somogyi-rebound beskriver en snabb blodsockerstegring som svar på lågt blodsocker. Somogyi-fenomenet var uppkallat efter en ungersk doktor som heter Michael Somogyi som teoretiserade att insulin överbehandlade patienter med långvariga nivåer av lågt blodsocker utvecklar ett defensivt svar genom att utsöndra hormonet glukagon och flera andra stresshormoner som kortisol och adrenalin. Detta leder till en omedelbar ökning av blodglukos eftersom hormonet glukagon orsakar utsöndring av glukos från levern till blodbanan medan stresshormonerna orsakar en tillfällig insulinresistens i flera timmar som gör att sockret inte kan ta sig ut ur blodbanan och blodsockernivåerna stiger ännu mer.

 

”Eat to your meter”

Ät till din mätare är en fras som används för att beskriva användningen av systematisk blodglukosprovning för att justera kostbehovet och mängden livsmedel för att uppnå en god blodsockerkontroll. Att använda ”eat to your meter” – systemet är särskilt användbart för individer med typ 2 diabetes, men kan även tillämpas till individer med typ 1 diabetes men då måste man vara försiktig att inte drabbas av blodsockerfall. Testa ditt blodsocker före och efter en måltid och registrera resultatet, notera även andra faktorer som kan påverka blodsockernivån, det inkluderar alla aktiviteter som utförts under dagen, exempelvis fysisk aktivitet, stress eller sjukdomstillstånd. Observera att det är ökningen av dina blodsockernivåer som du letar efter. Detta hjälper individer med diabetes att skräddarsy din diet mot de livsmedel som hjälper än att uppnå god blodsockerkontroll. För att avgöra om man skall undvika vissa måltider eller minska storleken på portionen som kan man skapa liknande tabeller som denna.

 

Eat to your meter
MåltidGlukos innan måltidGlukos 2 h efter måltidGlukosstegring 2 h efter måltidGlukos 2 h efter måltidGlukosstegring 4 h efter måltid
Smörgås (vitt bröd) med ägg6.012.06.09.03.0
Fisk och potatis8.011.03.010.0  2.0

 

För att avgöra vilken måltid som är bäst för blodsockret undersöker vi i första hand kolumnerna som beskriver blodsockernivåerna 2- och 4-timmar efter måltiden. I exemplet ovan visar det sig att fisk och potatis leder till de lägsta resultaten. Det är viktigt att pröva samma måltider flera gånger för att skapa en rättvis bild av hur det påverkar dina blodsockernivåer.

 

Honeymoon-fasen (”Smekmånadsperioden”)

Vissa individer som drabbas av typ 1 diabetes upplever en fas som kallas för ”Smekmånadstiden”. Under smekmånadsperioden förbättras blodsockernivåerna och blir i allmänhet lättare att kontrollera eftersom att kroppen fortfarande har förmågan att hjälpa till, flera personer med nydebuterad typ 1 diabetes behöver minimala mängder insulin. Vissa personer upplever även normala eller nästan normala blodsockernivåer utan att ta insulin. Detta uppstår eftersom att bukspottskörteln fortfarande producerar insulin och immunförsvaret har inte hunnit förstöra alla insulinproducerande celler i bukspottskörteln, inte alla med typ 1 diabetes har en smekmånadsperiod. Det finns ingen bestämd tidsram för när smekmånadsperioden börjar och slutar, fasen kan vara i veckor, månader eller till och med år i vissa fall. Flera personer med nydebuterad typ 1 diabetes behöver konsultera med sin läkare om vilka justeringar du kanske behöver göra för din insulinrutin.

Vissa forskare tror att personer med nydebuterad typ 1 diabetes som har normala eller nästan normala blodsockernivåer i början på sjukdomsdebuten borde ta låga nivåer insulin eller glutenfri kost för att förlänga livet på de överlevande insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Att ta för mycket insulin under smekmånadsperioden kan orsaka blodsockerfall. När smekmånadsperioden är över börjar dina blodsockernivåer att stiga igen och då behöver man höja insulindoserna för att normalisera blodsockret.

Åderförkalkning, kolesterol & statiner – Del 3 – Studier som talar emot kolesterol och statiner

Åderförkalkning, kolesterol och statiner: Teorier som talar emot att LDL kolesterol är farligt, liksom att statiner är effektiva Detta är den tredje delen i vår serie om åderförkalkning, statiner och kolesterol. I del 1 diskuterades åderförkalkning (åderförfettning / ateroskleros) och i del 2 diskuterades betydelsen av LDL kolesterol för åderförkalkning. De två stora frågorna är: Är…

Läs mer

LCHF för nybörjare: vetenskap, vägledning, recept, tips för att gå ner i vikt

Gå ner i vikt med LCHF (low carb high fat) & lågkolhydratkost LCHF (Low Carb High Fat) är en typ av lågkolhydratkost, som innebär att maten innehåller en liten mängd kolhydrater. Du som tidigare läst vår artikel om näringsämnen, vet att vi människor får energi från kolhydrater, fett och protein i maten. Om man minskar andelen kolhydraterna…

Läs mer

Diabetes och demens

Diabetes ökar risken för demens Demens drabbar 25.000 svenskar varje år. Demens innebär att man får förändringar i hjärnan och dessa förändringar leder till att minnet och förmågan att planera och genomföra vardagssysslor försämras. Demens leder även till svårigheter att tala, svårigheter med tidsuppfattning och sämre förmåga att orientera sig. Många med demens blir även…

Läs mer

Näringslära: om kolhydrater, fett & protein i maten

Matsmältning och näringslära (nutrition): Innehåll och omsättning av näringsämnen i kroppen Matsmältning: matens innehåll samt hur vi tar upp och omsätter näringsämnen som kolhydrater, fett och protein Vi människor är fascinerande och människokroppen är ett makalöst maskineri. Varje sekund dygnet runt genomförs miljarder kemiska processer i kroppen. Dessa kemiska processer gör det möjligt för hjärtat…

Läs mer

Metabola syndromet: från riskfaktorer till diabetes och hjärtsjukdomar

Det metabola syndromet: en samling av risker Introduktion till metabola syndromet Begreppet ”metabola syndromet” myntades för 80 år sedan. Denna konstellation av störningar i ämnesomsättningen beskrevs på 1920-talet av Eskil Kylin, en svensk läkare, som ansåg att högt blodtryck (hypertoni), högt blodsocker (hyperglykemi) samt ledinflammation (artrit) till följd av höga halter urinsyra förorsakades av en…

Läs mer

Hyperosmolärt syndrom

Hyperosmolärt icke-ketotiskt syndrom (diabeteskoma) Hyperosmolärt syndrom är ett allvarligt tillstånd som oftast drabbar äldre personer med diabetes. Tillståndet kan drabba både personer med typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes men det är vanligare bland de med typ 2 diabetes. Hyperosmolärt syndrom orsakas av högt blodsocker, vilket beror på dålig sjukdomskontroll. Oftast finns det en utlösande…

Läs mer

Världsnyhet: typ 2 diabetes behöver inte vara så farligt

Bevis för att behandling kan reducera eller eliminera risken för hjärt-kärlsjukdom och död vid typ 2 diabetes Idag publicerades ytterligare en världsnyhet för personer med diabetes och denna gången gäller det typ 2 diabetes. Forskare från Göteborgs Universitet och Nationella Diabetesregistret har just publicerat en studie som berör alla med typ 2 diabetes. Studien, som…

Läs mer

Hur kroppen tar upp näring: kolhydrater, fett, protein

Kroppens upptag av näringsämnen (kolhydrater, fett, protein) Merparten av alla näringsämnen absorberas alltså i tunntarmen. Från tarmarna finns följande två vägar ut i kroppen: Tarmarna och levern är sammankopplade med ett blodkärl (som kallas portalvenen). Allt blodflöde från tarmarna går till levern och det innebär att näringsämnen som tas upp i tarmarna hamnar i levern…

Läs mer

Sommar och sol: hälsovinst eller hälsokollaps?

Under gårdagen pratade jag med en bekant som har typ 2 diabetes. Det var en trevlig pratstund där vi diskuterade allt ifrån VM i fotboll till hans kranskärlssoperation (han genomgick en bypass-operation för cirka 10 år sedan). Han tycker det är lätt att prata om sin diabetes och han har alltid varit motiverad att lyckas…

Läs mer

Biverkningar av behandling med insulin (insulinbehandling)

Biverkningar av insulin Biverkningar av insulin är vanligt. Dessa biverkningar inkluderar bland annat hypoglykemi (blodsockerfall) och allergiska reaktioner. Sådana biverkningar kan utgöra allvarliga hälsorisker, varför det är viktigt att man vet vilka risker som finns med att injicera insulin. Biverkningar av insulin delas upp i akuta och sena biverkningar.   Akuta biverkningar av insulin Akuta…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.