behandling-diabetes-akarbos

Akarbos för behandling av diabetes

Behandling med Akarbos

Hur fungerar Akarbos

Akarbos är ett läkemedel mot typ 2 diabetes som inte är lika vanligt som Metformin, SU-preparat eller Meglitinider. Läkemedlet verkar lokalt i tarmen och fungerar genom att hämma ett protein i tarmen som heter alfa-glukosidas. Detta protein har i uppgift att bryta ner stora sockermolekyler i mag-tarmkanalen för att förenkla upptaget av socker till blodbanan.

Eftersom att Akarbos hindrar nedbrytningen av stora sockermolekyler i tarmen, intas läkemedlet i samband med födointag eftersom att det minskar sockerupptaget i tarmen. Detta innebär att läkemedlet i första hand minskar blodsockerstegringar som uppstår efter födointag (postprandiell glykemi).

Akarbos är ett andrahandsalternativ vid behandling av typ 2 diabetes. Läkemedlet Glucobay kan däremot erbjudas till patient i kombination med Metformin, Sulfonylurea och insulin. Akarbos lämpar sig bäst till överviktiga eller obesa individer eftersom läkemedlet är viktneutralt, även äldre patienter med nyupptäckt typ 2 diabetes kan vara lämpliga för behandling med Akarbos.

Akarbos har visats vara mindre effektiv än Metformin och andra tablettbehandlingar vid typ 2 diabetes men medför ingen risk för svåra blodsockerfall (hypoglykemier), dessutom absorberas endast små koncentrationer av läkemedlet till blodcirkulationen, läkemedlet är mestadels verksam i tarmarna. Läkemedlet kan intas även vid nedsatt njurfunktion och dosen behöver inte justeras av detta skäl. Vissa studier indikerar att behandling med Akarbos kan minska risken för hjärtinfarkt och högt blodtryck (hypertoni).

Kort information om detta läkemedel

  • Akarbos fungerar genom att hämma proteiner i mag-tarmkanalen som heter alfa-glukosidas, detta leder till en fördröjd absorption av socker från föda.
  • Akarbos förbättrar metabola funktioner och leder till en minskning av långtidsblodsocker (HbA1c)
  • Vanligaste biverkningarna är mag-tarmbesvär

Biverkningar och allmänna råd om Akarbos

Läkemedlet kan orsaka biverkningar från mag-tarmkanalen och användningen begränsas oftast av detta. Vanliga biverkningar är gasbildning (meteorism), buksmärtor, flatulens och ibland även diarré. Dessa biverkningar brukar minska med tiden. Om biverkningar varar länge så rådfråga din läkare.

För att minska risken för gastrointestinala biverkningar rekommenderas en låg startdos med 50 mg, 1 tablett varje dag, därför ökar man dosen långsamt för att på så vis detektera den optimala dosen för varje individ, maxdos är 100 mg tabletter, 3 gånger varje dag.

Personer med någon form av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), tarmsår, tarmobstruktion eller andra tillstånd som kan förvärras på grund av ökad gasbildning i tarmen bör inte använda läkemedel som tillhör gruppen Akarbos. Läkemedlet orsakar normalt sett inte blodsockerfall (hypoglykemier). Lågt blodsocker kan uppstå om detta läkemedel ordineras med andra mediciner mot diabetes.

4.4/5 (7 Reviews)

Relaterade artiklar

Metabola syndromet: från riskfaktorer till diabetes och hjärtsjukdomar

Metabola syndromet är ett kluster av tillstånd som uppstår tillsammans, vilket ökar risken för hjärtsjukdomar, stroke och typ 2 diabetes. Dessa tillstånd inkluderar högt blodtryck, högt blodsocker, central bukfetma runt midjan och onormala kolesterol- eller triglyceridnivåer. Metabola syndromet blir allt vanligare, om du lider av metabola syndromet eller någon av dess komponenter kan aggressiva livsstilsförändringar fördröja eller till och med förhindra utvecklingen av allvarliga hälsoproblem.

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige