Behandling av diabetes med DPP4-hämmare

behandling-diabetes-DPP4-inhiberare

Behandling av typ 2 diabetes med DPP4-hämmare

Hur fungerar DPP4-hämmare?

DPP4-hämmare är en läkemedelsgrupp som används vid behandling av typ 2 diabetes. Läkemedlet verkar genom att hämma ett enzym (protein) i kroppen som heter dipeptidylpeptidas-4, därav namnet DPP4-hämmare.

DPP4 är ett protein som utför olika funktioner, bland annat påverkar proteinet sockermetabolismen genom att bryta ner en annan grupp av proteiner som kallas för inkretiner. Inkretiner har flera positiva effekter på kroppen, GLP-1 tillhör gruppen inkretiner och förekommer i flera andra diabetesläkemedel. Vid behandling med DPP4-hämmare stiger GLP-1 nivåerna i kroppen vilket i sin tur orsakar den positiva blodsockersänkande effekten.

GLP-1 leder till att hormonet insulin frisätts samtidigt som det bromsar utsöndringen av ett annat hormon (glukagon) som har i uppgift höja blodsockernivåerna. Kom ihåg att glukagon stimulerar levern till att producera socker (glukos) men påverkar även omvandlingen och förbrukningen av fettsyror.

Effekt på blodsockernivåer

Vid enbart behandling med DPP4-hämmare så observeras att HbA1c sjunker i genomsnitt med 5-10 mmol/mol. Dessa läkemedel kombineras ofta med andra diabetesläkemedel. Utöver den blodsockersänkande effekten så minskar DPP4-hämmare aptiten vilket leder till en lätt viktminskning.

Mediciner som ingår i denna läkemedelsgrupp

  • Januvia (Sitagliptin)
  • Galvus (Vildagliptin)
  • Onglyza (Saxagliptin)
En schematisk bild om hur DPP4-hämmare bromsar nedbrytningen av GLP-1 som i sin tur stimulerar bukspottskörteln till att utsöndra mer insulin, GLP-1 har flera andra positiva effekter utöver detta.

Biverkningar och allmänna råd vid användning av dessa läkemedel

Läkemedlet betraktas som viktneutralt och kan användas vid nedsatt njurfunktion, och kombineras ofta med Metformin. Läkemedlet anses vara säkert ur ett hjärt-kärlperspektiv.

DPP4-hämmare är förknippade med olika biverkningar beroende på preparatet som används.

Vanliga biverkningar vid användning av DPP4-hämmare är följande

  • Återkommande infektioner i hals och svalg
  • Huvudvärk
  • Gastrointenstinala besvär, illamående, diarré och buksmärtor
  • Hudutslag – röda hudutslag
  • En sällsynt komplikationer är inflammation i bukspottskörteln

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.