Behandling av diabetes med DPP4-hämmare

Behandling av typ 2 diabetes med DPP4-hämmare

Hur fungerar DPP4-hämmare?

DPP4-hämmare är en läkemedelsgrupp som verkar genom att hämma ett protein i kroppen som heter dipeptidylpeptidas-4, därav namnet DPP4-hämmare. Läkemedlet leder till högre koncentrationer av hormonet GLP-1 stiger som i sin tur orsakar den positiva blodsockersänkande effekten.

GLP-1 leder till att hormonet insulin frisätts samtidigt som det bromsar utsöndringen av glukagon (ett hormon vars uppgift är att höja blodsockernivåer).

Kom ihåg att glukagon orsakar produktionen av socker från levern och insulin gör det möjligt att absorbera socker från blodcirkulationen till varje cell. Vid enbart behandling med DPP4-hämmare så observeras att HbA1c sjunker i genomsnitt med 5-10 mmol/mol.

En schematisk bild om hur DPP4-hämmare bromsar nedbrytningen av GLP-1 som i sin tur stimulerar bukspottskörteln till att utsöndra mer insulin, GLP-1 har flera andra positiva effekter utöver detta.

Biverkningar och allmänna råd vid användning av dessa läkemedel

Läkemedlet betraktas som viktneutral och kan användas vid nedsatt njurfunktion. Läkemedlet används ofta tillsammans med Metformin och anses vara säkert ut ett hjärt-kärlperspektiv, dessutom har inga blodsockerfall (hypoglykemier) rapporterats. Flera kombinationspreparat med Metformin och DPP4-hämmare finns tillgängliga.

DPP4-hämmare är förknippade med olika biverkningar beroende på preparatet som används. De biverkningar som kan förekomma är infektioner i hals och svalg, huvudvärk och urinvägsinfektioner

5/5 (1 Review)