Behandling av diabetes med sulfonylurea och meglitinider

Behandling med Sulfonylurea och Meglitinider

Sulfonylurea och Meglitinider är två läkemedelsgrupper som används för behandling av högt blodsocker hos personer med typ 2 diabetes. Dessa preparat bör intas i samband med födointag för att minska risken för biverkningar. Dessa två behandlingar anses vara andrahandsval vid behandling av typ 2 diabetes, detta innebär att personer som inte tolerera Metformin pga biverkningar eller andra sjukdomar som kontraindicerar behandling med Metformin bör pröva behandling ur denna läkemedelsgrupp.

De preparat som rekommenderas är Glibenklamid, Glimepirid eller Repaglinid. SU-preparat har funnits på marknaden sedan 1950-talet. Dessa läkemedel har en god effekt på blodsockernivåerna och kan sänka långtidsblodsocker (HbA1c) i storleksordningen 1 – 1.5 procent, vilket motsvarar 10 – 15 mmol/mol.

Hur fungerar SU-preparat och Meglitinider

De läkemedel som tillhör dessa grupper har en snarlik verkningsmekanism som skiljer sig från övriga tablettbehandlingar vid typ 2 diabetes. De förbättrar blodsockernivåerna genom att stimulera vår bukspottskörteln (pankreas) till att producera och utsöndra mer insulin .

Insulinproducerande celler i bukspottskörteln

Insulin är kroppens egna hormon som gör det möjligt för våra celler att absorbera socker (glukos), vilket innebär att blodsockernivåerna minskar eftersom insulinnivåerna ökar i blodcirkulationen. Effekten av dessa läkemedel är till stor del beroende av hur fungerande våra insulinproducerande beta-celler är och hur mycket insulin som de fortfarande innehåller.

Dessa läkemedel absorberas snabbt från mag-tarmkanalen till blodbanan och stimulerar cellerna i bukspottskörteln relativt fort, efter 30 min noteras en ökning av insulinnivåer i blodet och en minskning av blodsockernivåerna. Precis som för Sulfonylurea så verkar Meglitinider genom att stimulerar insulinfrisättning.

Meglitinider intas med måltider eftersom att läkemedlets verkningstid är kort. I samband med födointag frisätts hormonet insulin ut i blodcirkulationen, därför förstärks det fysiologiska insulinsvaret när läkemedlet intas samtidigt som du äter.

Effekten av Sulfonylurea är likvärdig den som observerats för Metformin däremot är läkemedlet svårare att ställa in och vid högre nivåer ökar risken för allvarliga blodsockerfall (hypoglykemier). Glimepirid och Glibenklamid brukar nå sin maximala blodsockersänkande effekt vid relativt låga doser. Vissa studier menar att SU-preparat är bättre på att förebygga hjärtinfarkt men har högre risk för allvarliga blodsockerfall jämfört med Metformin.

Kort information om verkningsmekanismer för dessa läkemedel

  • Ökad utsöndring av insulin vilket resulterar i lägre blodsockernivåer
  • Medicinerna fungerar bättre om det används i samband med måltid, detta förstärker kroppens egen insulinutsöndring som sker vid födointag
  • Studier visar att SU-preparat har förmågan att förstärka våra cellers känslighet för hormonet insulin
  • Efter några år minskar effekten av behandlingen med dessa läkemedel. Det beror nog på en successiv förlust av de insulinproducerande beta-celler, vilket förekommer vid typ 2-diabetes.

I Sverige finns ett läkemedel som heter Repaglinid som tillhör gruppen Meglitinider. Den blodsockersänkande effekten hos detta läkemedel är jämförbar med den som ses vid Metformin och andra tablettbehandlingar. Repaglinid har den fördelen att personer med nedsatt njurfunktion kan ta detta läkemedel utan risk för att det ackumuleras i kroppen. Repaglinid har kort verkningstid och intas till måltider 1 – 4 gånger dagligen.

Kliniska effekter av SU-preparat och Meglitinider

Läkemedel som tillhör gruppen Sulfonylurea och Meglitinider kan användas som förstavalsbehandling för nydebuterade personer med typ 2 diabetes. Men det är framför allt aktuellt för personer där behandling med Metformin är riskabelt (exempelvis hos individer med svår njursvikt). I dagsläget är det betydligt vanligare att individer med typ 2 diabetes erbjuds dessa läkemedel som tillägg till Metformin.

Vissa studier visar att SU-preparat har en förmåga att förstärka våra insulinproducerande cellers förmåga att registrera sockernivåerna är i blodet. Beta-cellerna i bukspottskörteln fungerar nästan som en ”socker termostat” i kroppen, utöver att producera och utsöndra insulin har de som uppgift att registrera insulin- och blodsockernivåer istället för temperatur.

Vid typ 2 diabetes tror forskare och läkare att beta-cellerna förlorar lite av sin förmåga att registrera insulin- och sockernivåerna i blodet vilket resulterar störd insulinutsöndring. Andra studier visar att våra celler blir bättre på att hantera insulin om man använder SU-preparat.

Biverkningar och allmänna råd till de som använder dessa läkemedel

Om du använder Sulfonylurea bör du inte hoppa över måltiderna. Det beror på att medicinen stimulerar beta-celler till att utsöndra insulin, framför allt vid födointag. Beta-cellerna frisätter låga doser insulin kontinuerligt men i samband med födointag så sprutar beta-cellerna ut insulin, fenomenet ser ut som tydliga spiktaggar som aktiveras under en kort period innan det återgår till att utsöndra låga halter kontinuerligt.

Om du hoppar över måltider kan blodsockernivån gå för lågt (hypoglykemi). Du måste hålla fast vid ett måltidsschema – och äta även om du inte är hungrig – för att försäkra dig om att insulinet som skjuts ut från beta-cellerna har tillräckligt med socker i blodet att använda annars finns risk för blodsockerfall.

Om du glömt att ta din medicin och det gått mer än 2 timmar sedan du borde tagit dosen så hoppa över den och ta nästa tablett när det är dags. Detta gäller framför allt för dem som har SU-preparat eller Meglitinider i kombination med annat läkemedel för typ 2 diabetes. Om SU-preparat är det enda läkemedel som förskrivits (monoterapi) mot typ 2 diabetes så bör man inte missa någon dos, om det inte är för nära inpå nästa dostillfälle.

Viktuppgång och blodsockerfall

Personer som använder dessa läkemedel kan gå ner i vikt, anledningen till detta är att personen måste äta även om du inte är hungrig när du tar Sulfonylurea eller Meglitinider. Viktuppgång är en välkänd biverkan av Sulfonylurea och i studier har man noterat en genomsnittlig viktuppgång på cirka 3 kg. Man bör känna till att dessa läkemedel kan orsaka blodsockerfall (hypoglykemi). Om dina blodsockernivåer är låga, även om du äter vanliga måltider och tar läkemedlet som ordinerat, prata då med din sjukvårdspersonal om att justera din medicinering eller fundera över tänkbara orsaker till lågt blodsocker.

Sulfonylurea är mycket effektiva, men som med alla läkemedel finns det för och nackdelar. Upp till 20 % av de personer som tar dessa läkemedel kommer inte att svara på behandlingen, troligtvis är det personer med typ 2 diabetes som inte har något insulin kvar i bukspottskörteln. För vissa andra personer kan dessa läkemedel fungera inledningsvis, men med tiden blir de mindre effektiva.

Kort information om biverkningar hos dessa läkemedel

  • Plötsliga blodsockerfall (hypoglykemier), ibland långvariga och till och med livshotande. Den kliniska bilden för hypoglykemier liknar ett slaganfall (stroke)
  • Lätt viktuppgång
  • Illamående och kräkningar
  • Ljuskänslig och hudutslag

För dig som använder dessa läkemedel är det viktigt att du regelbundet kontrollerar dina blodsockernivåer. Se till att du känner till tecken och symtom på lågt blodsocker (exempel på symptom är yrsel, skakningar, svettning, huvudvärk och hungerkänsla) och hur man behandlar blodsockerfall (ta 15 gram kolhydrater, såsom 3-4 sockerbitar eller 4 dl juice, vänta 15 minuter för att kontrollera ditt blodsocker och behandla igen om det fortfarande är lågt). Om du vanligtvis har lågt blodsocker, låt din läkare veta det. Du kan behöva en lägre dos. Din hud kan vara känsligare mot solljus medan du använder dessa läkemedel. Var noga med att använda tillräckligt med solskydd.

Säkerheten att använda SU-preparat under graviditeten har inte fastställts. Om du planerar att bli gravid när du tar Sulfonylurea, kontakta din vårdgivare omedelbart så att rätt medicin kan ordineras.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!