Sulfonylurea och Meglitinider

Behandling med Sulfonylurea och Meglitinider

Utöver Metformin finns läkemedelsgrupper för typ 2 diabetes som heter Sulfonylurea och Meglitinider. Läkemedelsgrupperna anses vara andrahandsval vid behandling av typ 2 diabetes och vid val av Sulfonylurea så rekommenderas två läkemedel som heter Glimepirid eller Glipizid. Dessa läkemedel orsakar en utsöndring av hormonet insulin som är kroppens egna hormon för att öka upptaget av socker (glukos), genom att läkemedlet binder till beta-cellerna som producerar insulinet och stimulerar beta-cellerna till att utsöndra insulin, processen minskar således blodsockernivåerna genom att öka insulinnivåerna i blodcirkulationen. Därmed avgörs effekten av detta läkemedel till stor del av hur mycket insulin som bukspottskörteln fortfarande innehåller.

Dessa läkemedel kan orsaka blodsockerfall (hypoglykemi). Effekten av Sulfonylurea är likvärdig den som observerats för Metformin däremot är läkemedlet svårare att ställa in och vid högre nivåer ökar risken för allvarliga blodsockerfall (hypoglykemier). Glimepirid och Glipizid brukar nå sin maximala blodsockersänkande effekt vid relativt låga doser. Meglitinider tillhör en annan subgrupp men stimulerar insulinfrisättning på ett likartat sätt och intas i första hand till måltiderna eftersom att läkemedlets verkningstid är kort, i samband med födointag frisätts hormonet insulin ut i kroppen, därför förstärks det fysiologiska insulinsvaret när läkemedlet intas i samband med födointag.

I Sverige finns ett läkemedel som heter Repaglinid som tillhör denna läkemedelsgrupp. Den blodsockersänkande effekten hos detta läkemedel är jämförbar med den som ses för Metformin och andra tablettbehandlingar. Repaglinid har den fördelen att personer med nedsatt njurfunktion kan ta detta läkemedel utan risk för att det ansamlas i kroppen.

Läkemedel som tillhör gruppen Sulfonylurea kan användas som förstaval när det är riskabelt med Metforminbehandling (t ex hos individer med svår njursvikt) även om det idag är vanligare att individer med typ 2 diabetes ges detta läkemedel som tillägg till Metformin. Viktuppgång är en välkänd biverkning av Sulfonylurea och i studier har man noterat en genomsnittlig viktuppgång på cirka 3kg.10 Meglitinider är inte förstahandspreparat men har en lägre frekvens av blodsockerfall (hypoglykemi) men kräver flera doseringstillfällen, den förväntade viktuppgången är likvärdig jämfört med Sulfonylurea.