SGLT2-hämmare för behandling av diabetes

Behandling av diabetes med med SGLT2-hämmare

Det finns en ny läkemedelsgrupp för personer med typ 2 diabetes som heter SGLT2-hämmare, dessa verkar genom att öka utsöndringen (filtrationen) av socker (glukos) genom njurarna. Njurarna har i uppgift att filtrera blodet och utsöndrar en del av sockret som finns i blodet till urinen, men en del av sockret återabsorberas från njurarna till blodbanan.

Hur fungerar SGLT2-hämmare?

SGLT2-hämmare fungerar genom att hämma den receptorn som är ansvarig för återupptaget av socker till blodbanan i njuren, vilket resulterar i lägre nivåer av blodsocker eftersom individen utsöndrar stora delar av sockret via urinen, andra fördelar är att överflödig vätska utsöndras och det kan även orsaka viktnedgång.

Vilka resultat ses vid behandling med SGLT2-hämmare?

Studier visar att personer med typ 2 diabetes som använder någon form av detta läkemedel går ner i vikt, ca 1.5 – 2 kg och ibland även mer. Det första läkemedlet ur denna grupp lanserades 2015 och vår kunskap om långtidseffekter och biverkningar är därför begränsade. SGLT2-hämmare minskar långtidsblodsockret med 10-15 mmol/mol.

De studier som publicerats har däremot visat övertygande resultat vad gäller läkemedlets positiva effekter på kroppens blodcirkulation och sockermetabolism. Hos personer som behandlades med SGLT2-hämmare observerade man att risken för hjärtsvikt var 20 % lägre och risken att hjärtsvikt försämrades hos personer med sjukdomen minskade kraftigt.11-14

Det finns flera kombinationspreparat med av SGLT2-hämmare och Metformin. Eftersom att läkemedlet orsakar vätskeförluster så är det viktigt att patienter med pågående vätskedrivande behandling och SGLT2-hämmare är försiktiga vid tillstånd som leder till större vätskeförluster så som feber, infektion, intorkning osv.

De patienter som ingått i läkemedelsstudierna med SGLT2-hämmare var typ 2 diabetiker med tidigare hjärt-kärlsjukdom. Studiedeltagarna erhöll då antingen SGLT2-hämmare som tillägg till annan diabetesbehandling eller Placebo till kontrollpatienter. Samtliga studier som undersökt SGLT2-hämmare har demonstrerat en övertygande effekt på hjärt-kärlsjukdomar och död. Läkemedlet har störst inverkan på utfallet hjärtsvikt och anledningen tros vara ökad urinproduktion som leder till att vätska inte ansamlas i cirkulationen och belastar på så vis hjärtat mycket mindre. Numera finns flera kombinationspreparat med SGLT2-hämmare och Metformin.

Läkemedel som tillhör klassen SGLT2-hämmare

Generiskt namnHandelsnamn
DapagliflozinForxiga
CanagliflozinInvokana
EmpagliflozinJardiance

Biverkningar vid behandling med SGLT2-hämmare

Läkemedlet orsakar dock fler urinvägsinfektion och svampinfektioner i nedre urinvägar eftersom att koncentrationen av socker ökar i urinblåsan vilket främjar bakterie- och svampväxt. Detta kan vara problematiskt för många patienter som får återkommande infektioner och i visa fall även slutar med behandlingen just av detta skäl. Läkemedlet ger i regel inga blodsockerfall (hypoglykemier). I dagsläget rekommenderas inte att individer med svår njursvikt använder SGLT2-hämmare även om vissa studier antyder att medicinen har en positiv inverkan på njurfunktion.

Om du använder SGLT2-hämmare med insulin, sulfonylurin eller glinider kan risken för hypoglykemi öka. Det finns även flera rapporterade fall om att dessa läkemedel orsakar en annan fruktad metabol komplikation som heter diabetes ketoacidos, detta innebär att ketoner ansamlas i kroppen.

0/5 (0 Reviews)