SGLT2-hämmare för behandling av diabetes

Behandling av diabetes med med SGLT2-hämmare

En relativt ny läkemedelsgrupp som kallas för SGLT2-hämmar har utvecklats för behandling av högt blodsocker hos personer med typ 2 diabetes. SGLT2-hämmare verkar genom att öka utsöndringen (filtrationen) av socker (glukos) via njurarna. Njurarna har som uppgift att filtrera blodet och utsöndrar en del av blodsockret till urinen, samtidigt som en del av sockret återabsorberas från njurarna till blodbanan. SGLT2-hämmare används som behandling mot högt blodsocker men minskar även risken för flera hjärt-kärlsjukdomar, särskilt hjärtsvikt och njursvikt.

Hur fungerar SGLT2-hämmare?

SGLT2-hämmare fungerar genom att hämma proteinet (receptor) som är ansvarig för återupptaget av socker till blodbanan i njuren (SGLT2). Detta resulterar i lägre nivåer av blodsocker eftersom individen utsöndrar stora delar av blodsockret via urinen. En annan fördel med SGLT2-hämmare är att personen gör sig av med överflödig kroppsvätska genom att kissa mer, anledningen till detta är ökad utsöndring av socker i urinen.

Vilka resultat ses vid behandling med SGLT2-hämmare?

Blodsockerkontroll

Det första läkemedlet lanserades 2015 och vår kunskap om långtidseffekter och biverkningar är därför begränsade. SGLT2-hämmare minskar långtidsblodsockret med 10-15 mmol/mol. Effekten på blodsocker är ungefär lika bra som övriga tablettbehandlingar vid diabetes typ 2. Vid tablettbehandling av diabetes krävs oftast mer än ett preparat för att kontrollera blodsockernivåerna. Tilläggsbehandling med SGLT2-hämmare har visat att blodsockernivåerna blir ännu bättre om personen kombinerar läkemedlet med andra mediciner. Flera läkare och forskare menar att SGLT2-hämmare skall prioriteras framför många andra behandlingsalternativ och kanske även ses som förstahandspreparat i många fall.

Övriga metabola effekter

Viktminskning

Kliniska läkemedelsprövningar som studerat effekten av SGLT2-hämmare har observerat att personer förlorar ca 1-4 kg i genomsnitt. Viktminskningen har en positiv inverkan på blodsockernivåerna men även blodtrycket.

Blodfetter

Vissa studier med SGLT2-hämmare har inte noterat någon effekt på blodfetter medan andra studier noterat en blygsam ökning av blodfetter som HDL och LDL, fast ingen effekt på triglycerider. 

Blodtryck

Alla kliniska läkemedelsprövningar med SGLT2-hämmare har noterat en kraftig minskning av blodtrycket, både det systoliska och diastoliska blodtrycket förbättras. En hypotes till varför blodtrycket förbättras är att vi gör oss av med överflödig vätska i blodcirkulationen medan andra tror att medicinen påverkar hormoner som annars bidrar till blodtrycksstegring.

Kardiovaskulära fördelar

En unik effekt hos SGLT2-hämmare är deras positiva inverkan på blodcirkulationen och vätskevolymer. Vid behandling med SGLT2-hämmare kissar du ut mer blodsocker och överflödig vätska, därmed minskar även vätskevolymerna i kroppen vilket medför en lägre belastning på hjärtat och njuren. Hos personer som behandlades med SGLT2-hämmare observerade man att risken för hjärtsvikt var 20 % lägre och personer med hjärtsvikt mådde mycket bättre efter behandling med detta läkemedel. 

Det finns flera kombinationspreparat med SGLT2-hämmare och Metformin. Eftersom SGLT2-hämmare orsakar vätskeförluster så är det viktigt att patienter med vätskedrivande behandling (exempelvis mot högt blodtryck, njursvikt eller hjärtsvikt) är försiktiga vid tillstånd som feber, infektion och vätskebrist.

De individer som ingått i kliniska läkemedelsprövningar med SGLT2-hämmare hade typ 2 diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom. Studiedeltagarna erhöll antingen SGLT2-hämmare som tillägg till annan diabetesbehandling eller placebo. Samtliga studier som undersökt SGLT2-hämmare har demonstrerat en övertygande effekt på hjärt-kärlsjukdomar och död, läkemedlet har störst inverkan på hjärtsvikt.

Läkemedel som tillhör klassen SGLT2-hämmare

Generiskt namnHandelsnamn
DapagliflozinForxiga
CanagliflozinInvokana
EmpagliflozinJardiance

SGLT2-hämmare används framförallt vid behandling av typ 2-diabetes men allt fler studier utvärderar om läkemedlet kan användas även vid typ 1-diabetes.

Biverkningar vid behandling med SGLT2-hämmare

Läkemedlet kan orsaka urinvägsinfektion och svampinfektion i nedre urinvägarna eftersom att koncentrationen av socker ökar i urinblåsan vilket främjar bakterie- och svampväxt. Detta kan vara problematiskt för många patienter som får återkommande infektioner och i visa fall även slutar med behandlingen just av detta skäl.

Läkemedlet ger i regel inga blodsockerfall (hypoglykemier). I dagsläget rekommenderas inte att individer med svår njursvikt använder SGLT2-hämmare även om studier visar att medicinen i vissa fall har en positiv inverkan på njurfunktion.

Om du använder SGLT2-hämmare med insulin, sulfonylurin eller glinider kan risken för hypoglykemi öka. Det finns även flera rapporterade fall om att dessa läkemedel orsakar en annan fruktad metabol komplikation som heter diabetes ketoacidos, detta innebär att ketoner ansamlas i kroppen.

Studier som undersökt läkemedlet Canagliflozin har visat ökad risk för amputationer men detta är troligtvis inte helt korrekt, fler kliniska prövningar behöver undersöka effekten av detta läkemedel. Personer med uttalad kärlsjukdom i underbenen och fötter (perifier kärlsjukdom) bör däremot inte pröva behandling med SGLT2-hämmare.

Vanliga biverkningar hos SGLT2-hämmare

Symtom som tyder på infektion inkluderar brännande känsla vid urinering, ökad urinering, ovanlig lukt eller grumlig urin, blod i urin, smärta i nedre del av buken eller rygg, feber eller frossa

Rådfråga en läkare för lämplig behandling

Svampinfektion i underlivSymtom som tyder på infektion inkluderar irritation, klåda, ovanlig lukt eller vitfärgade flytningar.

Rådfråga vårdpersonal för lämplig behandling. Informera din läkare om du har upprepade infektioner

Symtom på lågt blodsockerSymptom innefattar skakningar, svettningar, orolig, snabb hjärtrytm; hungerkänsla, huvudvärk, grumlig syn, förvirring och humörsvängningar.

Läs mer: Lågt blodsocker (hypoglykemi)

Konsumera ett halvt glas fruktjuice eller valfri vätska med en matsked socker. När symtomen avtar, följ upp med ett litet mellanmål för att korrigera lågt blodsocker. Informera din vårdgivare om dessa episoder förekommer ofta.

Övrig information om SGLT2-hämmare

  • Förvara dina läkemedel på en sval och torr plats.
  • Förvara medicinen i originalförpackningen eller behållaren.
  • Förvara inte olika typer av läkemedel tillsammans i en behållare.
  • Förvara all medicinering utom räckhåll för barn

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!